Tin tức Thuế & Kế toán

Hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 11 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 11 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 11 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này tiêu biểu có:  I. Công văn 1. Công văn số 5236/TCT-DNL ngày … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 11 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 11 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 11 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này tiêu biểu có:  1. Công văn số 5018/TCT-CS ngày 30/10/2017 về … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 11 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 11 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 11 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  I. Công văn 1. … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 10 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 10 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 10 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  I. Công văn 1. … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 10 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 10 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 10 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  1. Công văn … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 10 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 10 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 10 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  I. Công văn 1. … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 10 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 10 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 10 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  I. Công văn 1. … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  I. Công văn 1. … Đọc Thêm

Điểm mới của Thông tư 93/2017 v/v bỏ Mẫu 06/GTGT

Điểm mới của Thông tư 93/2017 v/v bỏ Mẫu 06/GTGT

Điểm mới của Thông tư 93/2017 v/v bỏ Mẫu 06/GTGT! Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính đê cải … Đọc Thêm

Hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 09 năm 2017

Hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 09 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 03 tháng 09 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau:  1. Công văn … Đọc Thêm

Trang 3 trên 1212345...10...Trang cuối »