Thông tư

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về TSCĐ

APECTAX xin giới thiếu tới các bạn toàn văn Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý và trích khấu hao TSCĐ. ( Các bạn lưu ý: Thông tư 147/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/11/2016 nhưng lại áp dụng cho năm tài chính 2016) BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA … Đọc Thêm

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn

APECTAX xin giới thiệu với các bạn Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ( Thông tư 176/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016) BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT … Đọc Thêm

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN Nhỏ và Vừa thay thế QĐ 48/2006

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN Nhỏ và Vừa thay thế QĐ 48/2006

APECTAX xin giới thiệu với các bạn Thông tư số  133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của BTC v/v hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đến nay đã được 10 năm và đã bộc lộ một số hạn chế cần phải thay đổi. Chế độ kế toán cho SME … Đọc Thêm

PHỤ LỤC 1. Thông tư 39 – Hướng dẫn ký hiệu hóa đơn và thông tin trên hóa đơn

PHỤ LỤC 1. Thông tư 39 – Hướng dẫn ký hiệu hóa đơn và thông tin trên hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hiệu hóa đơn nói lên điều gì? các hóa đơn được phân loại như thế nào?, các bạn làm kế toán nhiều năm trong nghề cũng vô tình bỏ quên chi tiết này, Các bạn muốn hiểu chi tiết hơn các vấn đề này chúng tôi gửi đến các bạn nội dung  của phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014) chi tiết như sau: Phụ lục 1 HƯỚNG DẪN … Đọc Thêm

Thông tư 95/2016/TT-BTC – Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC – Hướng dẫn về đăng ký thuế

Cách đăng ký thuế mới nhất năm 2016 được ban hành ngày 28/06/2016. APECTAX xin cập nhật nội dung đầy đủ và chi tiết về thông tư 95/2016/TT-BTC - Hướng dẫn về đăng ký thuế để các bạn tham khảo nhé, các bạn có thể tải thông tư ở link cuối bài nhé, Chúc các bạn thành công! Chi tiết về thông tư đăng ký thuế như sau:      BỘ TÀI CHÍNH  Số:  95/2016/TT- … Đọc Thêm

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Để cập nhật thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 chính xác và tiện lợi nhất, APECTAX gửi đến các bạn nội dung chi tiết của thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: BỘ TÀI CHÍNH Số: 26/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày    27  tháng  2  năm … Đọc Thêm

Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 17/01/2014, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ rất chi tiết và cần thiết cho các bạn làm kế toán. Để thuận tiện cho các bạn cập nhật và hiểu rõ hơn, APECTAX xin gửi đến các bạn nội dung của Thông tư 10/2014/TT-BTC - Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:   BỘ TÀI … Đọc Thêm

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN

BỘ TÀI CHÍNH Số: 111/2013/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                              Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số … Đọc Thêm

Hệ thống hóa thông tư về thuế GTGT – Phần cuối – Hoàn Thuế

Hệ thống hóa thông tư về thuế GTGT – Phần cuối – Hoàn Thuế

Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ Mục 2 HOÀN THUẾ Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường … Đọc Thêm

Hệ Thống Hóa Thông tư về Thuế Giá Trị Gia Tăng – Phần II (tiếp)

Hệ Thống Hóa Thông tư về Thuế Giá Trị Gia Tăng – Phần II (tiếp)

Mục 2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế  1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực … Đọc Thêm

Trang 1 trên 41234