Nghị định

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

APECTAX xin giới thiệu với các bạn những điểm mới về Lệ phí môn bài được áp dụng từ 01/01/2017 để các bạn tham khảo và vận dụng cho đúng! Ngày 04/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017. Trong đó, có nhiều điểm thay đổi so với các quy định trước năm 2017. Theo đó, Nghị định 139 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017. Nghị định … Đọc Thêm

Nghị định về Thuế GTGT đã hệ thống hóa

Nghị định về Thuế GTGT đã hệ thống hóa

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013; - Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về … Đọc Thêm

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Quy định Luật Bảo hiểm xã hội

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Quy định Luật Bảo hiểm xã hội

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Ngày 11/11/2015 của BHXH Việt Nam: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH … Đọc Thêm

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Xử phạt về Lao động, BHXH, KPCĐ

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Xử phạt về Lao động, BHXH, KPCĐ

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm về Lao động, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn... (Có hiệu lực từ ngày 25/11/2015). CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm … Đọc Thêm

Nghị định 122/2015/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Nghị định 122/2015/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Ngày 14/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ  quan... Có sử dụng lao độn theo hợp đồng lao động CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng … Đọc Thêm

Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?

Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?

Nghị định 115 năm 2015 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc cho những người tham gia. Theo đó, Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?  Trung tâm đào tạo kế toán thuế thực tế tổng hợp xin chia sẻ nội dụng: Các đối tượng áp dụng Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.Người lao động là … Đọc Thêm

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính Phủ ký quyết định ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt nội dung về Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau: Nội dung Nghị định 115/2015/NĐ-CP … Đọc Thêm

Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2015

Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2015

Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2015 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan, tổ chức có thuê muốn lao động theo hợp đông lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự … Đọc Thêm

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Thuế

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Thuế

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.   CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ … Đọc Thêm