Công văn

Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu điểm mới của Thông tư 130/TT-BTC hướng dẫn NĐ100/2016 Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu điểm mới của Thông tư 130/TT-BTC hướng dẫn NĐ100/2016

Ngày 16/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới

Công văn 3848 – Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân của Thông tư 97/2016/TT-BTC Công văn 3848 – Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân của Thông tư 97/2016/TT-BTC

Công văn 3848 - Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ,

Công văn 3847 – Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân của Thông tư 96/2016/TT-BTC Công văn 3847 – Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân của Thông tư 96/2016/TT-BTC

Công văn 3847  giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ

Công văn 3815. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Công văn 3815. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy để các đơn vị hiểu rõ hơn về việc thực hiện hóa

Công văn 3652/TCT-TNCN – Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân Công văn 3652/TCT-TNCN – Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Để giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung

Công văn 3605 – Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Công văn 3605 – Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử và hướng dẫn thực hiện được Tổng cục thuế trả lời bằng công văn 3605/TCT-CS ngày

Công văn 3387/TCT-CS ngày 29.07.2016 về hóa đơn Công văn 3387/TCT-CS ngày 29.07.2016 về hóa đơn

Ngày 29/07/2016 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3387/TCT-CS - hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc

Công văn 2904/TCT-TNCN Về chi phí tiền lương của chủ Công ty TNHH MTV Công văn 2904/TCT-TNCN Về chi phí tiền lương của chủ Công ty TNHH MTV

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Công văn 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016 v/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế Công văn 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016 v/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 Hướng dẫn Khai Tờ Khai QT thuế TNCN 2015 Công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 Hướng dẫn Khai Tờ Khai QT thuế TNCN 2015

Công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 Hướng dẫn Khai Tờ Khai QT thuế TNCN 2015 Kính gửi: Cục

Xem tất cả >>

Nghị định

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017 Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

APECTAX xin giới thiệu với các bạn những điểm mới về Lệ phí môn bài được áp dụng từ 01/01/2017 để

Nghị định về Thuế GTGT đã hệ thống hóa Nghị định về Thuế GTGT đã hệ thống hóa

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Quy định Luật Bảo hiểm xã hội Nghi định 115/2015/NĐ-CP Quy định Luật Bảo hiểm xã hội

Nghi định 115/2015/NĐ-CP Ngày 11/11/2015 của BHXH Việt Nam: Quy định chi tiết một số điều của Luật

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Xử phạt về Lao động, BHXH, KPCĐ Nghị định 88/2015/NĐ-CP Xử phạt về Lao động, BHXH, KPCĐ

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy

Nghị định 122/2015/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 Nghị định 122/2015/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Ngày 14/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về Mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào? Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?

Nghị định 115 năm 2015 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính

Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2015 Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2015

Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Thuế NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Thuế

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định

Xem tất cả >>

Thông tư

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về TSCĐ Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về TSCĐ

APECTAX xin giới thiếu tới các bạn toàn văn Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi bổ sung

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn

APECTAX xin giới thiệu với các bạn Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN Nhỏ và Vừa thay thế QĐ 48/2006 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN Nhỏ và Vừa thay thế QĐ 48/2006

APECTAX xin giới thiệu với các bạn Thông tư số  133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của BTC v/v

PHỤ LỤC 1. Thông tư 39 – Hướng dẫn ký hiệu hóa đơn và thông tin trên hóa đơn PHỤ LỤC 1. Thông tư 39 – Hướng dẫn ký hiệu hóa đơn và thông tin trên hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hiệu hóa đơn nói lên điều gì? các hóa đơn được phân loại như thế nào?,

Thông tư 95/2016/TT-BTC – Hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư 95/2016/TT-BTC – Hướng dẫn về đăng ký thuế

Cách đăng ký thuế mới nhất năm 2016 được ban hành ngày 28/06/2016. APECTAX xin cập nhật nội

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Để cập nhật thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 chính xác và

Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 17/01/2014, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN

BỘ TÀI CHÍNH Số: 111/2013/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Hệ thống hóa thông tư về thuế GTGT – Phần cuối – Hoàn Thuế Hệ thống hóa thông tư về thuế GTGT – Phần cuối – Hoàn Thuế

Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ Mục 2 HOÀN THUẾ Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế

Hệ Thống Hóa Thông tư về Thuế Giá Trị Gia Tăng – Phần II (tiếp) Hệ Thống Hóa Thông tư về Thuế Giá Trị Gia Tăng – Phần II (tiếp)

Mục 2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế  1. Phương pháp khấu trừ thuế áp

Xem tất cả >>

Tin tức Thuế & Kế toán

Bản tin thuế mới số 04 tháng 06 năm 2018 Bản tin thuế mới số 04 tháng 06 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 04 tháng 06 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 03 tháng 06 năm 2018 Bản tin thuế mới số 03 tháng 06 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 03 tháng 06 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 02 tháng 06 năm 2018 Bản tin thuế mới số 02 tháng 06 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 02 tháng 06 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 01 tháng 06 năm 2018 Bản tin thuế mới số 01 tháng 06 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 01 tháng 06 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 02 tháng 05 năm 2018 Bản tin thuế mới số 02 tháng 05 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 02 tháng 05 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 01 tháng 05 năm 2018 Bản tin thuế mới số 01 tháng 05 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 01 tháng 05 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 02 tháng 04 năm 2018 Bản tin thuế mới số 02 tháng 04 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 02 tháng 04 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 05 tháng 03 năm 2018 Bản tin thuế mới số 05 tháng 03 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 05 tháng 03 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 04 tháng 03 năm 2018 Bản tin thuế mới số 04 tháng 03 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 04 tháng 03 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Bản tin thuế mới số 03 tháng 03 năm 2018 Bản tin thuế mới số 03 tháng 03 năm 2018

APECTAX xin gửi các bạn bản tin thuế mới số 03 tháng 03 năm 2018 gồm các văn bản mới nhất hướng

Xem tất cả >>