Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2016

Theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt nam thì kể từ ngày 01/12/2015: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công doàn, được quy định cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm chi tiết như sau:

Theo điều 5, 14 và 18 quyết định 959/QĐ-BHXH:

Các khoản trích theo lương Đối với doanh nghiệp (tính vào chi phí (%) Đối với người lao động (Trừ vào tiền lương) Tổng cộng
BHXH 18 8 26%
BHYT 3 1,5 4,5%
BHTN 1 1 2%
  22% 10,5% 32,5%
KPCĐ 2   2%

Trong đó khoản Bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể như sau:

– DN đóng 18%. Trong đó 1% quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 3% vào quỹ thai sản và ốm đau; 14% vào quỹ tử tuất và hưu trí.

– Người lao độn phải đóng 8% vào quỷ tử tuất, hưu trí:

Như vậy là:

– Tổng Doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội  là 32,5%. Bao gồm Bảo hiêm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có 10.5% là trích từ tiền lương của người lao động.

– Phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (Kinh phí công đoàn) trên quỹ tiền lương hàng tháng của người tham gia Bảo hiểm xã hội.

Chi tiết về đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc các bạn xem tại đây:

Quy định về bảo hiểm xã hội

2. Mức tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN:

– Mức tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc là tiền lương hàng tháng được ghi trong hợp đồng lao động và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể:

– Riêng tiền BHT tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng

– Mức tiền lương hàng tháng thấp nhất để tính mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối theiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

a. Mức lương tối thiểu vùng

Các bạn xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

b. Mức lương cơ sở: Mức lương cơ sở hiện tại là 1.150.000 đồng/ tháng. Nhưng từ ngày 01/05/2016 thì sẽ là 1.210.000 đồng à Vậy tối đa là 24.200.000

Theo quyết định 99/2015/QH 13

– Tình huống: NLĐ có từ 2 Hợp đồng lao động trở lên với nhiều doanh nghiệp khác nhau đóng BHXH, BHTN theo Hợp đồng lao động ký kết đầu tiên, đóng BHYT theo Hợp đồng lao động có mức lương cao nhất:

Chú ý:

– Từ ngày 01/01/2016 trở đi: Tiền lương hàng tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định

– Từ 01/01/2016 trở đi: Tiền lương hàng tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản thêm vào khác theo quy định.

– Lao động đã qua học nghề (bao gồm cả do doanh nghiệp đào tạo và không do doanh nghiệp đào tạo) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Người lao động tham gia công việc động hại, nặng nhọc cộng thêm 5%.

Xem thêm: Quy định về mức lương, phụ cấp và các khoản bổ xung

3. Thời hạn nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Theo điều 7, quyết định 959/QĐ- BHXH

a. Đóng tiền theo hình thức hàng tháng:

– Chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng đó.

Chi tiết như sau: Doah nghiẹp trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ lương tháng của NLĐ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng lúc đò trừ tiền lương hàng tháng đóng BHXH của NLĐ theo quy định, chuyển cugnf một lúc vào tài khoản thu của cơ quan BHXH mở tại kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng.

b. Theo hình thức đóng 3 tháng hay 6 tháng 1 lần:

– Chậm nhất là vào ngày cuối cùng của kỳ đóng.

c. Đóng hàng theo khu vực:

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn Thành phố, tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại khu vực tỉnh, thành phố đó, được phân cấp theo cơ quan BHXH tỉnh, thành phố.

– Chinh nhánh của DN đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhanh của DN.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi

————————————————————————————-

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan