Thủ tục hoàn thuế TNCN từ năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách làm thủ tục hoàn thuế TNCN theo TT 156.

A. Điều kiện để cá nhân được quyền hoàn thuế TNCN:

Điều 28 TT 111 và điều 53 TT 156

– Những cá nhân thuộc diện trực tiếp kê khai với CQT có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng CQT.

– Trường hợp cá nhân đã ủy quyền QTT cho doanh nghiệp trả thu nhập thi hành thì: việc hoàn thuê của cá nhân thi hành thông qua DN TTN.

+ DNTTN thực hiện bù trừ số thuế nộp thiếu, thừa của cá nhân. Sau khi bừ trừ, nếu thừ thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị trả lại.

– Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân cáo MST tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Hoàn thuế đối với cá nhân, tổ chức TTN thực hiện QTT thay cho các cá nhân có ủy quyền QTT.

Nếu cá nhân, tổ chức TTN sau khi bù trừ lượng thuế nộp thừa, thiếu của cá nhân mà có số thuế nộp thừa thiếu, nếu đề nghị CQT hoàn trả thì tổ chức, cá nhân TTN nộp hồ sơ hoàn thuế có CQT trực tiếp quản lý.

B. Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế TNCN:

1. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu QTT:

– Không cần nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần viết số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” or chỉ tiêu [33] “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai QTT theo mẫu 13/KK-TNCN khi QTT.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương công, kinh doanh trực tiếp QTT với CQT:

– Không cần nộp hồ sơ hoàn thúe mà chỉ cần viết số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” or chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai QTT mẫu số 02/QTT-TNCN khi QTT.

3. Đối với DNTTN thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền QTT, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị trả lại khoản thu NSNN mẫu 01/ĐNHT (theo TT 156)

– Bản chụp lại biên lại, chứng từ nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của DN trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật bản chụp lại này.

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan