Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016

Khi làm hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương gửi cho Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thì phải nộp cả “Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương”. Đây là mẫu “Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016” của Kế toán thuế Apec (APECTAX).

CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC

——————–

Số: 01 /KTAP-2016

V/v: Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—–o0o—–

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0123456789 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 01 năm 2011.

Căn cứ nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành vào ngày 14 tháng 05 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định 122/2015/NĐ-CP, Ngày 14 tháng 11 năm 2015, quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2016 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại Doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Kế toán thuế Apec (APECTAX)

Điều 2: Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2016

Điều 3: Các phòng ban Công ty và các cơ quan chức năng có liên quan có trách nghiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:

+ Như kính gửi;

+ Lưu VT;

CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)

Giám độc ký tên và đóng dấu

Các bạn vào đây để tài về mẫu để có thể chỉnh sửa luôn nhé (File DOC): 

Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016

quyet-dinh-ban-hanh-he-thong-thang-luong-bang-luong

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan