Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
———————
SỐ: 01 QĐ/KTTU-2015
V/v: Ban hành hệ thống thangbảng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc—–o0o——Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015

                                                                                       

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)

 
          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101368963 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014.
          Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
          Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.
 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2015
Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.
 

Nơi nhận:                                               CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
+Như kính gửi (GĐ Ký tên và đóng dấu)
+Lưu VT  

 Tải về: Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan