Mức đóng bảo hiểm xã hội 2016 (BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ)

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2016 gồm Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn Theo quyết định 959/QĐ-BHXH từ 01/01/2016 sẽ được áp dụng. Cụ thể như sau:

– Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5% – tỷ lệ doanh nghiệp đóng 3% – người lao động đón 1,5%

– Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26% – tỷ lệ doanh nghiệp đóng 18% – người lao động đón 8%

– Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2% – tỷ lệ doanh nghiệp đóng 1% – người lao động đón 1%

– Mức kinh phí công đoàn: 2% – doanh nghiệp đóng 100%

Xem thêm: Thủ tục tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu năm 2016

 Những lỗi thông dụng khi sử dụng chữ ký số cho BHXH

Khung tỷ lệc trích các khoản bảo hiểm:

Loại BH Tỷ lệ DN đóng Tỷ lệ NLĐ đóng Tổng cộng
Bảo hiểm xã hội     18% 8% 26%
Bảo hiểm y tế 3% 1.5% 4.5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2%
Kinh phí công đoàn 2%   2%
Tổng cộng 24% 10.5% 34.5%

Theo quyết đinh 959/QĐ – BHXH được ban hành ngày 09/09/2015 – hiệu lực thi hành từ ngày 01/012016 – Về tỷ lệ trích không có thay đổi so với năm 2015
Xem thêm: 
Cách tính BHXH mới từ 01/01/2016 gây ảnh hưởng thế nào tới kế toán?

Về mức lương tham gia bảo hiểm 2016:

Mức tiền lương tham gia BH thực thi theo quy định tại Luật Bảo hiẻm xã hội số 58-2014-GH13

Từ ngày 01/01/2016, tiền lương đóng BHXH là phụ cấp và mức lương theo quy định của PLLĐ

Từ 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp và các khoản bổ xung khác theo quy định của PLLĐ.

Kế luận: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017, DN sẽ phải đóng BH trên cả phụ cấp (Đây là điểm mới quan trọng năm 2016 khi tham gia BH bắt buộc)

Tiếp theo, Kế toán thuế Apec (APECTAX) sẽ liệt kê với các bạn các tiêu trí mà các bạn cần lưu ý khi tham gia BHXH năm 2016

1. Mức tiềng lương hàng tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng BHXH.

+ Mức lương tối thiểu vùng 2016 được điều chỉnh theo nghị định 122/2015/NĐ có hiệu tực từ ngày 01/01/2016 quy định:

Vùng 1 3,500,000 đ/tháng
Vùng 2 3,100,000 đ/tháng
Vùng 3 2,700,000 đ/tháng
Vùng 4 2,400,000 đ/tháng

+ Người lao động đã qua đào tạo, đã qua học nghề (gồm cả lao động do DN đào tạo) thì tiền lương đóng BHXH bắt bược phải cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng, công việc độc hại nặng nhọc, nguy hiểm thì phải cộng thêm 5%.

Ví dụ: Kế toán Hoàng Minh Trang đã tốt nghiệp khoa kế toán trường ĐH Thương Mại, làm việc trong môi trường bình thường tại Kế toán thuế Apec, làm việc tại Số 10, TT Vật Tu Tổng Hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. . Quận Hà đông, Hà Nội thuộc vùng 01, dó đó mức lương thấp nhất mà Hoàng Minh Trang nhận được là 3.500.000 + 3.500.000×7% = 3.745.000 đồng.

Vậy mức lương tối thiểu để tham gia BHXH bắt buộc năm 2016 là 3.745.000 đồng

+ Mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn 20 tháng cơ sở. Từ ngày 01/05/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/ tháng theo quy định về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 – được quốc hội thông qua 11/11/2015.

2. Mức tiền lương, phụ cấp lương và các khoản phụ trợ khác trên Hợp đồng lao động:

Ngày 16/11/2015 BLĐ – Thương binh – xã hội đã ban hành TT 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về một số điều về hợp đồng LĐ (hiệu lực thi hành từ 01/01/2016). Điều 4 của Thông tư 47 quy định về tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ khác như sau:

a. Mức lương: mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức vụ theo thang bảng lương mà được người thuê lao động xây dụng theo quy định. Đối với người lao động ăn lương theo sản phẩm hoặc hình thức khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để tính đơn giá hàng hóa hoặc lương khoán.

b. Phụ cấp lương: ghi các khoản phụ cấp lương mà bên chủ thuê lao động và người lao động đã thỏa thuận, cụ thể:

   + Các khoản phụ cấp lương để bù vào những tính phức tạp của công việc, điều kiện làm việc, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng chưa tính đủ hoặc chưa tính đến

    + Các khoản phụ cáp lương liên quan trực tiếp đến kết quả công việc và quá trình làm việc của người lao động

c. Các khoản khác: ghi các khoản bổ xung mà người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận:

  + Các khoản bổ xung xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương 2 bên đã thỏa thuận trong HĐLĐ và trả định kỳ trong mỗi kỳ trả lương

  + Các khoản bổ xung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương 2 bên đã thỏa thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương liên quan trực tiếp tới kết quả thực hiện công việc, quá trình làm việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, ví dụ như tiền thưởng theo quy định điều 103 BLLĐ, tiền hỗ trợ ăn trưa, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, tiền điện thoại, đi lại, thuê trọ, nhà ở, tiền nuôi con nhỏ, hỗ trợ người lao động khi có người thân thích bị chết, tai nạn, người lao động có người thân sinh lập gia đình, sinh nhật, trợ cấp khi gặp phải bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động và các khoản khác được ghi thành mục riêng theo khoản 11 điều 4 nghị định CP.

Theo những tiêu chí trên thì chúng ta có thể rút ra được rằng mức lương thực lĩnh KHÔNG ĐƯỢC thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.  Mức lương thực lĩnh sẽ bao gồm thêm chức cụ, năng lực, thâm niên, trách nhiệm… sẽ bị cộng vào để tính mức lương tham gia BH.

Các khoản còn lại bao gồm: điện thoại, xăng xe, thưởng, tiền ăn.. thuộc các khoản bổ xung khác từ năm 2016 DN không phải cộng các khoản này để đóng bảo hiểm.

4. Đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN bắt buộc:

+ Lao động làm theo hợp đồng LĐ có thời hạn đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan đơn vị (không phân biệt số người lao động trong doanh nghiệp đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHYT, BHXH và BHTN bắt buộc.

“Từ ngày 01/01/2018: Lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng cũng thuộc dạng đối tượng phải tham gia BHXH = Theo điều 5 quyết định 959/QĐ-BHXH”

5. Đối với kinh phí công đoàn: Từ 10/01/201 tất cả các công ty đều phải đóng dù chưa có tổ chức công đoàn cơ sở (theo nghị định 191/2013/NĐ-CP)

Phạt vi phạm về linh vực BHXH: các công ty vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động được quy định tại nghị định số 95/2013.

Tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo công bằng xã hội. Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Kế toán thuế Apec mng các doanh nghiệp hãy tham gia Bảo hiểm đầy đủ.

muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-2016-bhyt-bhxh-bhtn-kpcd

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan