Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT mẫu TB01/AC loại dành cho tổ chức, doanh nghiệp Theo TT 26/2015/TT-BTC thay thế cho thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng mẫu TB01/AC được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC.
Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*   *
*
THÔNG BÁO
Phát hành hóa đơn
(
Dành cho tổ chức kinh doanh tự in, đặt in)

1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:……………………………………
2. Mã số thuế:……………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..
4. Điện thoại:……………………………………………………
5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/ Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Tên MST
  Hóa đơn GTGT   AA/15T            
                   
                   

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:………………………………………..
– Mã số thuế: ……………………………………….
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ………………………………..

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

……., ngày ……tháng……năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về:
Các bạn muốn tải về mẫu thì các bạn để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Hoặc các bạn gửi Email yêu cầu đến Apectaxvn@gmail.com

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan