Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
 

                         Kính gửi:……………………………………………..

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX)
Mã số thuế: 0106256698
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Phương pháp hủy hóa đơn: Cắt góc.

Hồi …… giờ……ngày……tháng……năm, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
1 2 3 4 5 6 7
1 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT3/001 NB/12P 0000500 0000600 100
             
             
  Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

Tải về:
– Các bạn muốn tải về để lại mail ở phần bình luận phía dưới, APECTAX sẽ gửi mẫu đơn cho các bạn

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan