Mẫu Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT

Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

                 PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….năm……Số………………………..
Nợ……………………..
Có.……………………..

 
– Họ và tên người nhận hàng: ………………..Địa chỉ (bộ phận)……………
– Lý do xuất kho: ………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): ………………………..Địa điểm: ………………..
 

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
số
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu
cầu
Thực
xuất
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng x x x x x  

 
– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………….
– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………….

Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

 
Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới 

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan