Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính
 

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

  PHIẾU CHI
Ngày …tháng …năm …
 Quyển số: ………..Số: …………………….Nợ: …………………….Có: …………………….

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………..
Lý do chi: ………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………….(viết bằng chữ): ………….
……………………………………………………………………….
Kèm theo: ……………..chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………….
+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………..

Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan