Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 16/ĐK-TNCN

Người nộp thuế muốn được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BCTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:
 

[04] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………..

 [03] Mã số thuế:                    

[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:……………………….
[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):……..

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

                         

 

I. Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Quốc tịch Số CMND / Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính
giảm trừ

(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
[07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
1                
2                
3                
               
II. Người nộp thuế  chưa có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu
tính giảm trừ

(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
1                        
2                        
3                        
                       
                       

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

                                                                             …..…,ngày … tháng … năm …
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các bạn tải TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH về tại đây: Mẫu 16/ĐK-TNCN

Tải về:
– Các bạn muốn tải về để lại mail ở phần bình luận phía dưới, APECTAX sẽ gửi mẫu đơn cho các bạn

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan