Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương 2016 mới nhất

Theo nghị định số 49 của chính phủ ngày 14/5/2013 quy định: Các doanh nghiệp không cần đăng ký thang lương, bảng lương như trước đây. Mà các doanh nghiệp phải tự xây dựng và quy định thang lương, bảng lương cho người lao động. Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương như sau, mời các bạn tham khảo:

1. Hệ thống thang lương, bảng lương cho khối nhà nước:

Tên đơn vị:………………………

Ngành nghề:……………………….

Địa chỉ:……………………………

Điện thoại:………………………..

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

————————

I/ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:

Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp áp dụng là: ………. đồng/ tháng.

II/ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

1/ BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

mau-thang-bang-luong-1

Ghi chú: Mức lương = (hệ số lương X Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng).

2/ BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ

mau-thang-bang-luong-2

Ghi chú:

01: Ngạch lương: Áp dụng cho các chức danh sau: (Các bạn kế toán chỉ vần kê đầy đủ các chức danh được xếp vào ngạch lương này)

Lưu ý: Một ngạch lương có thể áp dụng đối với nhiều chức danh. Tiêu chuẩn chức danh đầy đủ cho Doanh nghiệp quy định.

Ví dụ:

01/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh Phó phòng, Trưởng phòng các ban.

02/ Ngạch lương: Áp dụng cho các chức danh: Nhân viên kế toán, nhân viên kỹ thuật, nhân viên hành chính, nhân viên nhân sự,…

03/ Ngạch lương: Áp dụng cho các chức danh: Tổ trưởng, Thủ kho.

04/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên hành chính.

3/ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

mau-thang-bang-luong-3

Ghi chú: Một chức danh trong thang lương, bảng lương của công nhân trực tiếp sản xuất có thể áp dụng đối với nhiều loại công việc. Tiêu chuẩn chức danh quy định tại tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.

Ví dụ:

01/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên kinh doanh.

02/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên trông xe.

PHỤ CẤP LƯƠNG (nếu có)

mau-thang-bang-luong-4

Ghi chú:

Mức phụ cấp = Tỷ lệ phụ cấp X Tiền lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng.

…………….ngày…….tháng………năm 2016

GIÁM ĐỐC

Ký tên và đóng dấu

2. Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho khối DN:

Tên đơn vị: Công ty Kế toán thuế Apec

Ngành nghề: Đại lý thuế

Địa chỉ: Số 10, TT Vật tư tổng hợp, Quang Trung, Hà đông, Hà Nội

Mã số thuế: 012345678

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội ngày 01 tháng 01 năm 2016

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
——————-

I/ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:

Mức lương tối thiêu mà Doanh nghiệp áp dụng: 3.100.000 đồng/ tháng.

II/ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

CHỨC DANH CÔNG VIỆC BẬC
I II III IV V VI VII
01. Giám đốc 5.900 6.195 6.505 6.830 7.172 7.531 7.908
02. Kế toán trưởng 5.000 5.250 5.513 5.789 6.078 6.382 6.701
03. Nhân viên kế toán 3.500 3.700 3.900 4.200 4.800 5.200 5.600

Hà nội ngày 01 tháng 01 năm 2016

Công ty Kế toán thuế Apec (APECTAX)

(Ký tên và đóng dấu)

Các bạn có thể tham khảo thêm: Các xây dựng thang bảng lương 2016

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

– Về quy ước mã số của hệ thống bảng lương, thang lương.

Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp (Mã số C)

+ C.01  — Giám đốc/ Tổng giám đốc.

+ C.02  — Phó giám đốc/ Phó tổng giám đốc.

+ C.03  — Kế toán trưởng doanh nghiệp.

Bảng lương viên chức nghiệp vụ, chuyên môn thừa hành, phục cụ (Mã số D)

+ D.01  — Kỹ sư cao cấp, chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp.

Chức danh: Cộng tác viên, Thành viên cố vấn (Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên)

+ D.02  — Kỹ sư chính, kinh tế viên chính, Chuyên viên chính

Chức danh: Trưởng phòng (Trình độ tốt nghiệp Đại học)

+ D.03  — Chuyên viên, kỹ sư, kinh tế viên

Chức danh: Phó trưởng phòng (Trình độ tốt nghiệp Đại học)

+ D.04  — Kỹ thuật viên, cán sự (Trình độ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng)

+ D.05  — Nhân viên văn thư

+ D.06  — Nhân viên phục vụ.

Còn bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất KD và Phục vụ (Mã số A, B)

A.1 – Có 12 ngành nghề

A.2 – Có 7 ngành nghề

B – Có 15 ngành nghề: Từ B.1 đến B.15

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan