Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………….
Tên tôi là: …………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………( Viết bằng chữ) ………
…………………………………………………………………………………..
Lý do tạm ứng: …………………………………………………
Thời gian thanh toán: ……………………………………………

Giám đốc(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên) Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

 

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan