Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in 2016

Ở bài viết trước, Kế toán thuế Apec (APECTAX) đã hướng dẫn các bạn “Hướng dẫn Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016”. Bài viết này Kế toán thuế Apec sẽ chia sẻ với  bạn “Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in mẫu 3.14” (được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC) để gửi lên cơ quan thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…… tháng…… năm……………

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT
(tự in, đặt in)

Kính gửi: …..Tên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trực tiếp…..

Tên người nộp thuế: …..Công ty Kế toán thuế Apec (APECTAX)….
Mã số thuế: …….0123675675….
Địa chỉ trụ sở chín:.…. viết theo đăng ký thuế……
Địa chỉ nhận thông báo thuế:...viết theo đăng ký thuế….
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: …0987.057.999…
+ Di động: …0987.057.999…
Người đại diện pháp luật:. …viết theo đăng ký thuế….
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động/ Ngành nghề kinh doanh chính: ….Đại lý thuế….
      Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện để được sử dụng hóa đơn …. Giá trị gia tăng đặt in.
     Chúng tôi đề nghị …..Tên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trực tiếp….. chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn …. Giá trị gia tăng đặt in.
     Chúng tôi cam đoan sử dụng hóa đơn …. Giá trị gia tăng đặt in đúng quy định của pháp luật.
     Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI IỆN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tê, chức vụ; đóng dấu (nếu có))

Xem thêm: Hướng dẫn Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016

mau-don-de-nghi-su-dung-hoa-don-gtgt-tu-in-dat-in

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan