Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APEC) thiết kế để các bạn tham khảo nhé.

TÊN DOANH NGHIỆP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                

DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ SỐ NỢ ĐÃ THANH TOÁN

 

Loại nợ Tên chủ nợ Địa chỉ chủ nợ Số nợ Thời hạn thanh toán Địa điểm thanh toán Phương thức thanh toán Ghi chú
Nợ lương              
Nợ trợ cấp thôi việc              
Nợ bảo hiểm xã hội              
Nợ thuế              
Các khoản nợ khác              
Quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ đã ký kết              

 
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

Người lập biểu Ngày …. Tháng….. năm……
   ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 
Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan