Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

Sau khi nhận được giấy phép ĐKKD, DN phải làm công văn đăng ký hình thức kế toán, ghi sổ kế toán, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn, phương pháp tính giá hàng tồn kho …. với quan thuế.

 
Sau đây Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu đăng ký hình thức kế toán để các bạn cùng tham khảo:

CTY KẾ TOÁN THUẾ
APEC (APECTAX)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-CV/2014

———————————

Hà Nội, Ngày 09 tháng 08 năm 2014.

CÔNG VĂN

(V/v: Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn).

                 Kính gửi: Chi cục thuế Quận Hà Đông
 
Tên Công ty: Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội          
Ngành hoạt động: Đào tạo kế toán thực tế & Đại lý thuế

       Theo Giấy phép đầu tư (Giấy phép hoạt động) số: 0312351212, ngày 04 tháng 07 năm. 2014 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội.
      Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin đăng ký sử dụng chế độ kế toán theo các nội dụng sau:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Việt Nam.
Của ngành hoạt động:công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.
– Hệ thống chứng từ ban đầu: Theo quy định.
– Hệ thống tài khoản: Theo quyết đinh 48/2006/QĐ-BTC.
– Hệ thống sổ kế toán: Nhật ký chung
– Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong kế toán: Tiếng Việt Nam.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng.
Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra tiền việt nam đồng theo tỷ giá giao dịch của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
– Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán: Theo hệ thống đo lường chính thức áp dụng tạiViệt Nam.

4. Niên độ kế toán áp dụng: Niên độ kế toán đầu tiên: Từ ngày 01 tháng 08 đến hết ngày 31 tháng 12. Niên độ kế toán tiếp theo: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

5. Chế độ khấu hao: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

6. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: Theo phương pháp nhập trước xuất trước.

7. Sử dụng hóa đơn đặt in.

Xin Chi cục thuế xem xét chấp thuận.

  Giám đốc
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu).
             – Như trên  

Tải về: Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan