Mẫu tờ khai thuế

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 11/KK-TNCN theo TT 119

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 11/KK-TNCN theo TT 119

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)   [01] Kỳ tính … Đọc Thêm

Trang 6 trên 6« Trang đầu...23456