Mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   Chú ý: Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Nếu DN không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai Mẫu số 05/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai Mẫu số 05/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) [01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh  * … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 05/KK-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 05/KK-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 05/KK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-2/BK-TNCN

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-2/BK-TNCN

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-2/BK-TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lap động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   PHỤ LỤC BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH  (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN) [01] Kỳ tính thuế: Năm…………..   [02] Tên người nộp … Đọc Thêm

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, được dùng khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. TÊN TỔ CHỨC/C NHÂN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài … Đọc Thêm

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG mẫu 01/GTGT theo Thông tư 119

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG mẫu 01/GTGT theo Thông tư 119

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2014).   CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Dành cho người nộp thuế khai … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT [01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh [02]  Lần đầu:              [03]  Bổ sung lần thứ :   [04] Tên … Đọc Thêm

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________                    TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP [01] Kỳ tính thuế: ........ từ … Đọc Thêm

Trang 4 trên 6« Trang đầu...23456