Mẫu tờ khai thuế

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc   BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số ..............  kỳ tính … Đọc Thêm

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp mẫu 01-7/GTGT

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp mẫu 01-7/GTGT

Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).   Phụ lục BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH. (Kèm theo Tờ khai thuế giá trị … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 03/TNDN theo TT 151

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 03/TNDN theo TT 151

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 03/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính   Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: - Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết … Đọc Thêm

Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo TT 119

no_thumb

Mẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý) [01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%  (Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)         [01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị/cá nhân: Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) Mã số thuế: 0103143546 Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà … Đọc Thêm

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ theo TT 156

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT dành cho cá nhân kinh doanh lưu động; hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (Mẫu Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Lưu ý: Nếu DN bạn trong kỳ tính thuế mà không kê khai được chi phí thì làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01B/TNDN (Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu số 03/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu số 03/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý) [01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... hoặc … Đọc Thêm

Trang 3 trên 612345...Trang cuối »