Mẫu hóa đơn

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in 2016

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in 2016

Ở bài viết trước, Kế toán thuế Apec (APECTAX) đã hướng dẫn các bạn “Hướng dẫn Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016”. Bài viết này Kế toán thuế Apec sẽ chia sẻ với  bạn “Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in mẫu 3.14” (được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC) để gửi lên cơ quan thuế. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh … Đọc Thêm

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT mẫu TB01/AC loại dành cho tổ chức, doanh nghiệp Theo TT 26/2015/TT-BTC thay thế cho thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng mẫu TB01/AC được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC. Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *   * * THÔNG BÁO Phát … Đọc Thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai năm 2016

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai năm 2016

Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp mà đã kê khai: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn Giá trị gia tăng đã viết sai và phải lập hóa đơn điều chỉnh. Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ với các bạn kế toán mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai. CÔNG … Đọc Thêm

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông tư 39

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông tư 39

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai. Sau đây Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ với các bạn Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo đúng quy định: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT … Đọc Thêm

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT 26

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT 26

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc                                         _______________________ THÔNG BÁO Phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT để liệt kê các loại hàng, dịch vụ đó (theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC), cụ thể như sau: Bảng kê kèm theo hóa đơn phải đảm bảo các nội dụng: + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế + Tên … Đọc Thêm

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  ………, ngày……… tháng……… năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN             Kính gửi:……………………………………………… I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:…………………………… 1. Tên tổ chức, cá nhân … Đọc Thêm

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------  ........., … Đọc Thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai địa chỉ, tên công ty, mã số thuế (không ảnh hưởng đến tiền thuế) đã kê khai: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh. Sau đây Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh … Đọc Thêm

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN                            Kính gửi:…………………………………………….. Tên tổ chức, cá nhân: Công ty kế toán thuế Apec … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212