Mẫu chứng từ tiền tệ

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Dưới đây là Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Mẫu số C1 - 02/NS - TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 Bộ tài chính   Tải về: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng … Đọc Thêm

Đầy đủ các mẫu giấy ủy nhiệm chi các ngân hàng bằng Excel

Đầy đủ các mẫu giấy ủy nhiệm chi các ngân hàng bằng Excel

Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ với các bạn toàn bộ các mẫu giấy ủy nhiệm chi của các ngân hàng. Mẹo tìm nhanh: các bạn nhấn “Crt + F” rồi gõ tên ngân hàng muốn tìm về nhé. Mỗi ngân hàng đều có một mẫu ủy nhiệm chi khác nhau, các bạn tải về tại đây nhé: Tên ngân hàng Tên giao dịch Trang chủ Mẫu ủy nhiệm chi Xây dựng Việt Nam CBBANK, … Đọc Thêm

Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính. Nhưng đã được đính chính theo Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013. CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….   Mẫu số C1-07/NS   GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của … Đọc Thêm

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).   GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ]     Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: …………………… Địa chỉ: ………………………………  ...................Huyện: ....................Tỉnh, TP: … Đọc Thêm

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo TT 119

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo TT 119

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ Mẫu C1-03/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ Tiền mặt [   ] chuyển khoản [   ] (Đánh dấu X vào ô tương ứng)   Người nộp thuế: ................  Mã số thuế:  ............... Địa … Đọc Thêm

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân, doanh nghiệp

Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp, đây là mẫu hợp đồng vay vốn có thể chấp tài sản. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN   Hôm nay ngày …. tháng …. năm ….. Tại địa điểm: ………………………………… (Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có … Đọc Thêm

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 – TT

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 – TT

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch … Đọc Thêm

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)     PHIẾU CHI Ngày ...tháng ...năm ...  Quyển số: ...........Số: … Đọc Thêm

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 03 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ...tháng ...năm ... Số: .................. Kính gửi: … Đọc Thêm

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 – TT

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 – TT

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 04 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)     GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Ngày ...tháng … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212