Mẫu chứng từ tiền lương

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mẫu 05B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mẫu 05B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau Mẫu số 05B-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014. Mẫu số 05B-HSB CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: …………………… -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:             / . . … Đọc Thêm

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu 05A-HSB

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu 05A-HSB

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu số 05A-HSB. (Ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Mẫu số 05A-HSB CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ: …………………… -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:             /V/v giải quyết trợ … Đọc Thêm

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

Mẫu bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh công việc, nghề nghiệp trong hệ thống thang bảng lương để nộp lên phòng LĐTBXH. STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm 1 Giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động … Đọc Thêm

Mẫu Bảng chấm công mẫu số 01a-LĐTL

Mẫu Bảng chấm công mẫu số 01a-LĐTL

Mẫu Bảng chấm công mẫu số 01a-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01a- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG CHẤM CÔNG Tháng….năm….   STT Họ và tên ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức … Đọc Thêm

Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL

Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL

Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số: 01b- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số………… BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ Tháng….năm…. Số TT Họ và tên Ngày … Đọc Thêm

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Để hỗ trợ các bạn kế toán Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX) đã thiết kế 1 mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel, các bạn có thể xem chi tiết tại đây: Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel Các bạn muốn tải về có … Đọc Thêm

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 03- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Quý….năm…. Số………..   STT Họ và … Đọc Thêm

Mẫu Giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL

Mẫu Giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL

Mẫu Giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vị ...........   Bộ phận ....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ Mẫu số 04- LĐTL(Ban hành theo QĐ Số :48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu số 05-LĐTL

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu số 05-LĐTL

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu số 05-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 05 - LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN … Đọc Thêm

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ  Tải về: - Các bạn muốn tải về để lại mail ở phần bình luận phía dưới, APECTAX sẽ gửi mẫu đơn cho các bạn Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại … Đọc Thêm

Trang 3 trên 41234