Mẫu chứng từ tiền lương

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mẫu số A01-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam. Chú ý: Kể từ ngày 1/11/2014 Mẫu này đã được thay bằng Mẫu số TK1-TS Ban hành kèm theo QĐ số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam. Tải về tại đây: Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN … Đọc Thêm

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS  Ban hành kèm theo quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014, hướng dẫn cách viết danh sách lao động tham BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 mới nhất. Tên đơn vị: …Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX)… Số định danh: …Để trống hoặc liên hệ với Cơ quan BH…… Địa chỉ: ……Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, … Đọc Thêm

Mẫu đơn đề nghị Mẫu D01-TS

Mẫu đơn đề nghị Mẫu D01-TS

Mẫu đơn đề nghị Mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ   Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………..   - Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):........................................... - Mã số quản … Đọc Thêm

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN theo TT 156

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN theo TT 156

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT                                  Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)…………..   1. Tên tôi là: ……………………….…………… 2. Mã số … Đọc Thêm

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính - Đây là mẫu C65-HD đã được thay đổi theo Công văn Số: 4055/BHXH-CĐBHXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của BHXH TP. Hồ Chí Minh Mẫu số: C65-HD (Ban hành theo Thông tư số 178-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài … Đọc Thêm

Mẫu C70a-HD – Danh sách thanh toán chế độ thai sản, ốm đau

Mẫu C70a-HD – Danh sách thanh toán chế độ thai sản, ốm đau

Danh sách thanh toán chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe Mẫu C70a-HD, hướng dẫn cách viết Mẫu C70a-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính. Tải về Mẫu c70a HD tại đây Hướng dẫn cách viết Mẫu C70a-HD: - Danh sách này do đơn vị sử dụng lao động lập cho từng đợt. Tùy thuộc vào số người … Đọc Thêm

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11B-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11B-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.   Mẫu số 11B-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN   Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận … Đọc Thêm

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN-TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN-TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (UBND) xã (phường) ……………   Họ và … Đọc Thêm

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11A-HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.   Mẫu số 11A-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN   Kính gửi: - … Đọc Thêm

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21b/XN-TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21b/XN-TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21b/XN-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG                             Kính gửi: UBND xã (phường) ………………………….. Họ và … Đọc Thêm

Trang 2 trên 41234