Mẫu chứng từ tiền lương

Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016

Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016

Khi làm hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương gửi cho Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thì phải nộp cả “Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương”. Đây là mẫu “Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016” của Kế toán thuế Apec (APECTAX). CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC -------------------- Số: 01 QĐ/KTAP-2016 V/v: Ban hành hệ … Đọc Thêm

Mẫu bản quy chế tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp 2016

Mẫu bản quy chế tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp 2016

Mẫu quy chế tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp mới nhất năm 2016, dùng để xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp. Đây là mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty Kế toán Thuế Apec (APECTAX). Theo điều 6 TT số 78/2014/TT-BTC quy định: Các khoản phí doanh nghiệp được trừ khi tính thuế Thu nhập … Đọc Thêm

Biên bản thông qua hệ thông thang lương, bảng lương 2016

Biên bản thông qua hệ thông thang lương, bảng lương 2016

Dưới đây là mẫu biên bản thông qua hệ thống thang lương, bảng lương năm 2016 của Kế toán thuế Apec (APECTAX) dùng để đăng ký thang lương, bảng lương gửi lên phòng Lao động, Thương binh & Xã hội. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016 BIÊN BẢN (V/v: Thông qua hệ thống thang lương, bảng … Đọc Thêm

Công văn đăng ký hệ thống thang lương bảng lương 2016

Công văn đăng ký hệ thống thang lương bảng lương 2016

Dưới đây là mẫu công văn xin đăng ký thang lương, bảng lương gửi phòng Lao động Thương binh Xã hội để hoàn thành hồ sơ đăng ký xây dựng hệ thông thang lương, bảng lương cho người lao động tại Doanh nghiệp. Đây là mẫu “Công văn đăng ký hệ thống thang lương bảng lương 2016” của Kế toán thuế Apec (2016) sau khi quyết định 959/2015 có hiệu lực từ … Đọc Thêm

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương giữa doanh nhgiệp với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về việc đăng ký thang bảng lương để gửi lên phòng LĐTBXH.    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc -----o0o------   Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015 BIÊN BẢN (V/v: Thông qua hệ thống thang bảng … Đọc Thêm

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.   CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX) --------------------- SỐ: 01 QĐ/KTTU-2015 V/v: Ban hành hệ thống thangbảng lương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh … Đọc Thêm

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCS theo TT 151

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCS theo TT 151

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCN Dành cho DN trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.   Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: - Nếu DN trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu … Đọc Thêm

Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23

Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động Mẫu 07 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.   - Kể từ ngày 20/10/2014: Hàng năm DN phải báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước ngày 25/5 và ngày … Đọc Thêm

Mẫu 05 – khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo TT 23

Mẫu 05 – khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo TT 23

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP. - Kể từ ngày 20/10/2014: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, DN phải khai trình việc sử dụng lao động … Đọc Thêm

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP. Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính CỘNG HÒA XÃ HỘI … Đọc Thêm

Trang 1 trên 41234