Các loại biểu mẫu khác

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên … Đọc Thêm

Biên bản xác nhận tài trợ cho địa bàn đặc biệt khó khăn mẫu 07/TNDN

Biên bản xác nhận tài trợ cho địa bàn đặc biệt khó khăn mẫu 07/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mẫu 07/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI … Đọc Thêm

Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN

Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT   Chúng tôi gồm có: Doanh nghiệp (đơn vị tài … Đọc Thêm

Trang 3 trên 3123