Các loại biểu mẫu khác

Bảng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chức vụ

Bảng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chức vụ

Mẫu Bảng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với từng nhóm chức danh hoặc chức danh công việc, trong hệ thông thang lương, bảng lương gửi lên phòng Lao động Thương binh & Xã Hội của Công ty Kế toán Thuế Apec (APECTAX). STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm 1 Giám đốc - Có bằng Đại học trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Có kỹ năng … Đọc Thêm

Mẫu 02/CK-TNCN thay thế cam kết 23/CK-TNCN

Mẫu 02/CK-TNCN thay thế cam kết 23/CK-TNCN

Sau khi Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực ( sau ngày 30/07/2015), Mẫu cam kết 23/CK-TNCN sẽ được thay thế bằng Mẫu 02/CK-TNCN (áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập CHỊU THUẾ).  Mẫu được sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (dưới 108 triệu đồng/năm với cá nhân độc thân & … Đọc Thêm

Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo CV 17526/BTC-TCT

Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo CV 17526/BTC-TCT

Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai kiêm giấy nộp tiền thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản: Cho thuê nhà...  Ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài Chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI KIÊM GIẤY NỘP TIỀN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN (Áp dụng cho hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê tài … Đọc Thêm

Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

Sau khi nhận được giấy phép ĐKKD, DN phải làm công văn đăng ký hình thức kế toán, ghi sổ kế toán, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn, phương pháp tính giá hàng tồn kho .... với quan thuế.   Sau đây Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu đăng ký hình thức kế toán để các bạn cùng tham khảo: CTY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ … Đọc Thêm

Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu 01/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN (Ngày ……. tháng …… năm ……………)   - Tên doanh nghiệp: ………...... Mã số thuế: - Địa chỉ: … Đọc Thêm

Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN

Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu số 02/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày ……. tháng …… năm ……………)   - Tên doanh nghiệp: ………………. Mã số thuế: - Địa chỉ: ................................................................ - Tên chủ sở hữu cho thuê địa … Đọc Thêm

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp để giải thể công ty doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) thiết kế để các bạn tham khảo. TÊN DOANH NGHIỆP ---------------------Số: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….,ngày……tháng……năm……   THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH … Đọc Thêm

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) thiết kế để các bạn tham khảo: TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………/QĐ   Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc  ....................., ngày………… tháng……… năm………..   CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN   -  Căn cứ Điều 157, Điều  158, Điều 159 Luật Doanh … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể DNTN

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể DNTN

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể doanh nghiệp tư nhân, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) thiết kế để các bạn tham khảo. TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ (Theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NÐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính Phủ)   HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………. SỐ CMND:………………NGÀY CẤP:…………….NƠI CẤP:……….. ĐỊA CHỈ LIÊN … Đọc Thêm

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APEC) thiết kế để các bạn tham khảo nhé. TÊN DOANH NGHIỆP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                               … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123