Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 03 – VT(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Ngày….tháng …năm….

Số………………

– Căn cứ……….số ……..ngày….tháng…..năm…….của…………………

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ ……………………………………..

Đại điên………………………………………………….Trưởng ban

+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ………………………………………

Đại diện…………………………………………………..Ủy viên…

+ Ông/Bà…………………………………………………Chức vụ……………………………………….

Đại diện…………………………………………………..Ủy viên.

Đã kiểm nghiệm các loại:

 

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
                 
                 
                 
                 
                 

 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:……………………………

…………………………………………………………….

 

Đại diện kỹ thuật(Ký, họ tên) Thủ kho(Ký, họ tên) Trưởng ban(Ký, họ tên)

Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan