Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn nhất.

CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KTTAP Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày .06.  Tháng 01. năm 2016

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

–       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…06 tháng..10..năm 2014. Tại văn phòng Công ty ….., chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ………………………………

–       Địa chỉ                        :……………………………..

–       Điện thoại      :                                                           Fax:

–       Đại diện         :                                                           Chức vụ:

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)

–       Địa chỉ           : Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

–       Điện thoại      : 0987.057.999                                 Fax:

–       Đại diện         : Nguyễn Văn Chỉnh                            Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: 0 đồng

Số phát sinh trong kỳ:

STT Tên sản phẩm Đơn vịTính Sốlượng Đơn giá Thành tiền 
1 Máy tính xách tay ACER Chiếc 10 10.000.000 100.000.000
2 Máy tính xách tay SONY Chiếc 5 20.000.000 100.000.000
           
           
3 Tổng cộng (3 = 1 + 2)       200.000.000

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng

4. Kết luận: Tính đến hết ngày..06/10/2014 bên A phải thanh toán cho Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX) số tiền là: (Hai trăm triệu đồng)

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX) không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

bien-ban-doi-chieu-cong-no

Tải về: Các bạn muốn tải về có thể

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

– Hoặc tải về tại link này: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tô

————————————————————————————-

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan