Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai địa chỉ, tên công ty, mã số thuế (không ảnh hưởng đến tiền thuế) đã kê khai: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh.

Sau đây Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………oOo…………
      BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số: 01/BBĐCHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014  

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2015, đại điện hai bên gồm có:

BÊN A: …………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………….

MST: …………………………….

Điện thoại: ……………………………..

Do Ông (Bà): …………………………. Chức vụ: Giám đốc làm đại diện
BÊN B: …………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………

MST: ……………………………

Điện thoại: ……………………………
Do Ông (Bà): …………………………..Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

 Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mẫu số: …, ký hiệu: .., số ….do công ty… đã lập ngày…. 

          Lý do điều chỉnh: ……………………………  

          Nội dung đã ghi sai trên hóa đơn: …………

          Nay điều chỉnh lại : ………………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã điều chỉnh của hóa đơn này.Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tải về:
Các bạn muốn tải về mẫu thì các bạn để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Hoặc các bạn gửi Email yêu cầu đến Apectaxvn@gmail.com

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan