Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai năm 2016

Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp mà đã kê khai: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn Giá trị gia tăng đã viết sai và phải lập hóa đơn điều chỉnh. Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ với các bạn kế toán mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai.

CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC

KẾ TOÁN THUẾ APEC

Số: …./BBĐCHĐ-KTAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

         Căn cứ Thông tư số …. ngày …. tháng…….năm………giữa Công ty Kế toán thuế Apec và ………………..về việc.

       Hôm nay, ngày…….tháng….. năm…….tại văn phòng Công ty Kế toán thuế Apec chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty Kế toán thuế Apec

Do ông: Nguyễn Văn Chỉnh; Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện;

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0987.057.999; Email: apectaxvn@gmail.com

Bên B: ………………………………………….

Do ông (bà):……………………………………; Chức vụ:………………., làm đại diện;

Địa chỉ:………………………………………

Điện thoại: ………………………………..; Email:……………………..

Mã số thuế:…………………………………

Hai bên đã thống nhất thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn GTGT ký hiệu:………, mẫu số:………, ngày ……. tháng …… năm ………. nội dung như sau:

Ghi sai:

+ Nội dung:……………………………………………………

– Điều chỉnh ghi đúng:

+ Nội dung:……………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (bản), có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

mau-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don-gtgt-viet-sai-nam-2016

Tải về:

Các bạn muốn tải về mẫu thì các bạn để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Hoặc các bạn gửi Email yêu cầu đến Apectaxvn@gmail.com

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan