Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa mẫu số 03 – TSCĐ

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
Ngày ….tháng …năm

 

   

Số: …………….

Nợ: …………….

Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: ………..ngày ….tháng ….năm …….của …………………………
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: …………………….Chức vụ: ……………Đại diện đơn vị sửa chữa
– Ông/Bà: ……………………Chức vụ: ……………Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
– Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ………………………………
– Số hiệu TSCĐ …………………………………Số thẻ TSCĐ …………………..
– Bộ phận quản lý, sử dụng: ……………………………………………………..
– Thời gian sửa chữa từ ngày …..tháng …..năm ….. đến ngày …..tháng …..năm ……

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phậnsửa chữa Nội dung (mức độ)công việc sửa chữa Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
         
  Cộng      

Kết luận: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị nhận
(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị giao

(Ký, họ tên)

 
 
Các bạn muốn tải mẫu theo QĐ 48 hay 15 thì có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan