Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 07 – VT(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
Tháng ….năm ….

Số: …………………..

STT Ghi Có các TK
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 142 Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5

6

1 TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)            
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh            
3 TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn            
4 TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn            
5 ……            
  Cộng            

Ngày …tháng …năm …

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 
Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan