Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT

Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 06 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG
Ngày …tháng …năm …. 

Quyển số: ……………..

Số: ……………..

– Họ và tên người mua: ……………………………………..         Nợ: …………..

– Bộ phận (phòng, ban): …………………………………….        Có: …………..

STT Tên, quy cách, phẩm chất, hàng hóa( vật tư, công cụ, …) Địa chỉ mua hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C D 1 2 3
             
  Cộng   X X X  

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………….
* Ghi chú: …………………………………………………………..

Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

 
Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan