Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo CV 17526/BTC-TCT

Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai kiêm giấy nộp tiền thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản: Cho thuê nhà…  Ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài Chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI KIÊM GIẤY NỘP TIỀN THUẾ
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
(Áp dụng cho hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản)
[01] Lần đầu:                           [02] Bổ sung lần thứ:

 
[03] Người nộp thuế:……………………………………………..

           [04] Mã số thuế:                            

[05] Địa chỉ: …………………………………………
[06] Quận/huyện: ………………. [07] Tỉnh/thành phố: …………………….
[08] Điện thoại:……..…….[09] Fax:………. [10] Email:…..………..
[11] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………….

           [12] Mã số thuế:                          

[13] Địa chỉ: ……………………………………
[14] Quận/huyện: ……… [15] Tỉnh/thành phố: ……………………..
[16] Điện thoại: …………  [17] Fax: ……………… [18] Email: ………….
[19] Hợp đồng đại lý thuế: Số………ngày……/……./……………..
[20] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số……ngày……tháng……năm……..
[21] Số, ngày Hợp đồng cho thuê tài sản (nếu có) :…………………….
[22] Thời hạn thuê: …………………………
[23] Giá thuê /tháng:………………………………
[24] Tổng giá trị hợp đồng:……………………………………
[25] Số thuế được giảm trong kỳ (nếu có):……………………….
[26] Xác định số thuế phải nộp:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Kỳ thanh toán Số tháng cho thuê Giá cho thuê tháng Doanh thu cho thuê Tổng mức thuế (10%) = Thuế GTGT 5% + TNCN 5%.  Số thuế GTGT, TNCN phải nộp
Từ tháng Đến tháng
[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
1              
2              
….              
Tổng cộng [35] [36] [37] [38] [39]

 
Hồ sơ nộp kèm: Hợp đồng cho thuê, phụ lục hợp đồng, giấy ủy quyền (nếu có).
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  

              ……, ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ VỀ VIỆC ĐÃ NHẬN TỜ KHAI, HỢP ĐỒNG, PHỤC LỤC HỢP ĐỒNG HOẶC GIẤY ỦY QUYỀN (NẾU CÓ).

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ CỦA KHO BẠC HOẶC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

Ghi chú:
Người nộp thuế khai 03 liên, nộp Cơ quan thuế xác nhận và giữ 01 liên, 02 liên trả lại người nộp thuế để nộp thuế tại Kho bạc, Ngân hàng thương mại. Khi nộp, Kho  bạc xác nhận đã nộp thuế hoặc cấp biên lai thu tiền, gửi Kho bạc 01 liên, trả người nộp thuế 01 liên để người nộp thuế lưu.

Tải về tại đây:

Mẫu 01/KK-TTS tờ khai cho thuê tài sản

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan