Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành

Đề tài: “Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành

MỤC LỤC

LỜI NÓ ĐẦU………………………………………………………… 3

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất……………………. 4

1.1.1. Ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.…………………..……………………………………………………………….. 4

1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương …… 5

1.1.3 Quỹ tiền lương, Quỹ BHXH,  Quỹ BHYT, Quỹ KPCĐ…………………….. .8

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………….       9

1.1.5 Các nhân ảnh hưởng tới tiền lương và các khoản trích theo lương………..      9

1.2. Các hình thức trả lương…………………………………………………………………..     11

1.2.1 Trả lương theo thời gian………………………………………………………………..     12

1.2.2. Trả lương theo sản phẩm………………………………………………………………      13

1.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương… ………………………. 15 

1.3.1.Khái niệm……………………………………………………………………………………     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3.2. Nội dung kế toán và phương pháp kế toán ………  …………………….. 16

1.3.3. Hình thức sổ sách  kế toán tiền lương ………………………….…………… 25

CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH

2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty TNHH Tân Trường Thành………. 26

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty…………………………………       26

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất………………………………………………       29

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý…………………………………………………………..      29

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất…………………………………………………………       31

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trường Thành………. 32

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán  ……………………………………………… 32

2.1.3.2. tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản………………………………………….       34

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán…………………….………………………… 34

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán…………………………………………..…………. 36

2.1.3.5. Điều kiện máy móc thiết bị ……………………………………………………….      36

2.1.3.6. Hạch toán hàng tồn kho…………………………………………………………….      36

2.1.3.7. Chế độ kế toán vận dụng…………………………………………………………..       37

2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Tân Trường Thành………………………………………………………………. 37

2.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động ……………………………………………       37

2.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương ở công ty………………………. 38

2.2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân………………………………..       39

2.2.3.1. Lương khoán sản phẩm……………………………………………………………..      40

2.2.3.2. Lương thời gian………………………………………………………………………       41

2.2.4. tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu……………………………………………. 43

2.2.5. Kế toán chi tiết tiền lương…………………………………………………………….     49

2.2.5.1. Lương khoán sản phẩm tập thể………………………………………………….        49

2.2.5.2. Lương thời gian………………………………………………………………………       51

2.2.5.3. Chi trả lương cho cán bộ Công ty……………………………………………… 56

2.2.6. Kế toán tổng hợp tiền lương………………………………………………………….     58

2.2.7. Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ………………………………………… 65

2.2.7.1. Đặc điểm phương pháp của các khoản trích………………………………… 65

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích tại công ty   70

3.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động………………………….. 70

3.1.2.Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương của công ty……………….. 71

3.1.2.1. Ưu điểm………………………………………………………………………………….     71

3.1.2.2. Nhược điểm……………………………………………………………………………..     73

3.2. Lý do phải hoàn thiện …………………………………………………………………….     73

3.3. Ý kiến đề xuất hoàn thiện………………………………………………………………..     74

3.4. Điều kiện thực hiện………………………………………………………………………..     74

3.4.1. Quản lý lao động ………………………………………………………………………..      74

3.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………… 74

3.4.3. Hệ thống tin học hoá ứng dụng trong kế toán tiền lương…………………..       75

KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………. 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………… 78

LỜI NÓI ĐẦU

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp.  Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

   Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành” làm khoá luận tốt nghiệp.” Khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành .

Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại  Công ty Tân Trường Thành.

                                              Hà nội, ngày 13 tháng 8 năm 2005

                                                                   Sinh viên

                                                                   Nguyễn Văn Chiến

Mẫu Luận văn tốt nghiệp Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành đầy đủ và chính xác, các bạn muốn tải về miễn phí vui lòng để lại Email ở phần bình luận bên dưới, APECTAX sẽ gửi vào Email cho các bạn, hoặc các bạn có thể gọi tới số hotline 0987.057.999

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan