Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 mới nhất

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các loại hồ sơ khai thuế ( báo cáo thuế, tờ khai thuế ) như thế nào. Ở bài viết này, Công ty kế toán thuế Apec ( APECTAX) xin chia sẻ với các bạn về “Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016” như sau:

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

– Chậm nhất là ngày 30/1 đầu năm.

Lưu ý một số trường hợp sau:

– Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
– Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
– Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế MB vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế MB)
– Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ ( làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2. Thời hạn nộp các hồ sơ khai thuế ( Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN ) & Báo Cáo THSDHĐ:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2016 -> Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2016.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2015-> Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2016.
– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– HS quyết toán thuế năm: Gồm Tờ khai quyết toán thuế TNDN & thuế TNCN năm; Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2015-> Hạn nộp chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2016.

– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế ( nếu có phát sinh số thuế phải nộp)
– Theo Thông tư 39/2014, thông tư 151 & thông tư 119) thì:  Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính ->  Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
– DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty kế toán thuế Apec thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng. Nếu tháng 1/2016 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN < 50 triệu => kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2016

– Việc xác định khai theo tháng hoặc quý chỉ thực hiện một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.( Theo Thông tư 156)

Theo Thông tư 151/2014: Từ quý 4/2014 trở đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, chỉ cần tự tạm tính & tạm nộp tiền thuế TNDN (nếu có).

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, Công ty kế toán thuế Apec đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai thuế theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ & TIỀN THUẾ NĂM 2016:

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2015

Tờ khai Thuế TNCN T12/2015 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
 
30/1/2016
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2015(nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015

Nộp thuế môn bài năm 2016
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015

Nộp thuế môn bài năm 2016
2 20/2/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2016

Tờ khai Thuế TNCN T1/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
3 20/3/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2016

Tờ khai Thuế TNCN T2/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
 
 
30/3/2016
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2015

Quyết toán Thuế TNCN năm 2015

Báo Cáo Tài Chính năm 2015
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2015

Quyết toán Thuế TNCN năm 2015

Báo Cáo Tài Chính năm 2015
 
4 20/4/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2016

Tờ khai Thuế TNCN T3/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
30/4/2016
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2016 (nếu có)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016
Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016
5 20/5/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T4/2016

Tờ khai Thuế TNCN T4/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
6 20/6/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2016

Tờ khai Thuế TNCN T5/2016 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
7 20/7/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2016

Tờ khai Thuế TNCN T6/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
30/7/2016
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016 (nếu có)

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016
Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016
8 20/8/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T7/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
9 20/9/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
10
 
20/10/2016   Tờ khai Thuế GTGT T9/2016 
Tờ khai Thuế TNCN T9/2016 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
 
30/10/2016
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2016(nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016
11 20/11/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2016

Tờ khai Thuế TNCN T10/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)
12 20/12/2016  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2016

Tờ khai Thuế TNCN T11/2016 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN
( nếu có)

Nếu không may mà bị chậm nộp hồ sơ khai thuế thì phải tính số tiền nộp chậm để đi nộp phạt luôn. Bạn có thể tham khảo các mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế tại đây: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế
lich-nop-cac-loai-bao-cao-thue-nam-2016-moi-nhat-

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan