Kỹ năng làm kế toán tổng hợp

Chi thu hộ có phải lập hóa đơn hay không?

Chi thu hộ có phải lập hóa đơn hay không?

Trường hợp chi thu hộ thì có phải lập hóa đơn GTGT không? Và cách hạch toán thuế GTGT như thế nào? Bài viết này Kế toán thuế Apec xin hướng dẫn về cách hạch toán chi thu hộ. 1, Chi thu hộ có phải lập hóa đơn hay không? Theo Công văn 8999/CT-TTHT ngày 23/10/2014 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh: “Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chi hộ với … Đọc Thêm

Chia sẻ phương pháp để thành công trong nghề kế toán

Chia sẻ phương pháp để thành công trong nghề kế toán

Khi xác định lựa chọn ngành kế toán thì điều đó tương xứng với việc bạn phải lựa chọn và thả niềm đam mê của mình vào những con số. Không ai là không mong muốn bản thân mình sẽ có một tương lai tốt và cố gắng phấn đấu để trở thành một kế toán giỏi. Vậy bạn đã biết để trở thành một kế toán giỏi bạn phải làm những gì chưa? Trung tâm đào tạo kế toán thuế thực tế tổng hợp … Đọc Thêm

Điều kiện về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và công trình xây dựng

Điều kiện về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và công trình xây dựng

Quy định trích lập trích lập các khoản dự phòng: Dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho, nợ phải truy khó đòi, bảo hành vật tư, hàng hoá, công trình xây dựng, tổn thất các khoản đầu tư chính theo Thông tư 228/2009/TT-BTC. Điều kiện về trích lập trích lập các khoản dự phòng. Xem thêm: Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng Theo khoản 2 điều 4 Thông tư … Đọc Thêm

Điều kiện để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và công trình xây dựng

Điều kiện để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và công trình xây dựng

Quy định về trích lập trích lập các khoản quỹ dự phòng như: Quỹ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, tổn thất các khoản đầu tư chính theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.(lưu ý) Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015: Quy định về các khoản chi phí không được trừ gồm: "2.19. Trích, lập … Đọc Thêm