Kế toán bán hàng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo 2016

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến  mãi, hàng mẫu, quảng cáo năm 2016. Trước khi hạch toán hàng khuyến mãi các bạn cần lưu ý: 1. Quy định Luật thương mại về hàng khuyến mãi: - Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. … Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi năm 2016

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi năm 2016

Tại mục 2 TT 07/2007/TTLT-BTM-BTC đã có quy định về chương trình bán hàng khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi chi tiết như sau: 1. Các kiểu khuyến mãi phải được thông báo bằng văn bản đến sở công thương nơi tổ chức khuyến mãi, bao gồm các yêu cầu sau: - Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng sử dụng thử nghiệm không … Đọc Thêm