Thuế thu nhập doanh nghiệp

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2015

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2015

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC … Đọc Thêm

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2015

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2015

MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2015 I. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN: 1. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành … Đọc Thêm

Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Để làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK thì trước tiền các bạn cần biết cách xác định đúng thế nào là lỗ, và lỗ theo thuế thì được chuyển thế nào? Nguyên tắc chuyển lỗ là gì? Các bạn tham khảo tại đây: Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN. Còn trong bài viết này, Kế toán thuế APEC (APECTAX) sẽ hướng dẫn các bạn cách thực … Đọc Thêm

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 Thuế TNDN là loại thuế có kỳ tính thuế theo Năm. Nhưng hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện tính toán lại xem cả năm đó doanh nghiệp có phải nộp thuế hay không? + Nếu số đã tạm nộp 4 quý mà nhiều hơn khi quyết toán => DN đã nộp thừa tiền thuế => Số thuế … Đọc Thêm

Cách làm Phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-1A/TNDN

Cách làm Phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-1A/TNDN

Kế toán thuế APEC Xin Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Phụ lục Mẫu 03-1A/TNDN - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên phần mềm HTKK Để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán thì khi thực hiện làm Quyết toán thuế TNDN bạn cần hoàn thiện phụ lục 03-1A/TNDN trước: -          Căn cứ: Số liệu được đưa vào chỉ tiêu … Đọc Thêm

Hướng dẫn đưa chi phí quảng cáo trên google, facebook hợp lý

Hướng dẫn đưa chi phí quảng cáo trên google, facebook hợp lý

Trước sự phát triển của mạng internet truyền thông mạnh mẽ như hiện nay. Rất nhiều doanh nghiệp tham gia quảng cáo trên facebook, google, coccoc,... Các khoản chi phí quảng cáo trên mạng này không hề nhỏ. Vì vậy bài viết này Kế toán Thuế Apec xin hướng dẫn các bạn thủ tục, hồ sơ để có thể đưa chi phí quảng cáo google, facebook, … không có hóa đơn giá trị gia tăng vào … Đọc Thêm