Thuế giá trị gia tăng

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng từ năm 2016

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng từ năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng theo TT 219/2013/TT-BTC, TT 156/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC và luật 31/2013/QH13. Trước khi khai thuế giá trị gia tăng thì các bạn phải tự xác định xem doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý; trực … Đọc Thêm

Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT năm 2016

Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT năm 2016

Hướng dẫn cách lập bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT cụ thể từng chỉ tiêu và được thực hiện trên phần mềm HTKK mới nhất năm 2016. Trích dẫn: Theo quy định tại khoản 2 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào dịch vụ, hàng hóa (bao gôm cả tài sản cố định) sử … Đọc Thêm

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2016

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2016

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ năm 2016, và điều kiện không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định mới nhất tại TT 219/2013/TT-BTC và một số công văn có hiệu lực từ 2015 áp dụng từ năm 2016. 1. Theo khoản 7 điều 14 TT 219: Thuế GTGT đầu vào dịch vụ, hàng hóa sử dụng SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ. 2. Theo … Đọc Thêm

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu năm 2016

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu năm 2016

Bảng tra Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu (Ban hành kèm theo TT 219/2013/TT-BTC) I. Cung cấp, phân phối hàng hóa: 1% - Bán lẻ bán buôn hàng hóa (trừ đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng) II. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5% - Dịch vụ bưu chính, chuyển phát bưu kiện thư tín - Dịch vụ đấu giá, môi giới và hoa … Đọc Thêm

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giá giá hàng hóa bán ra. Khoản 22 điều 7 TT 219/2013/TT-BTC quy định: TH 1: - Nếu giá bán trên hóa đơn GTGT chiết khấu là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại thì kê khai theo các hóa đơn GTGT như thường. TH 2: - Nếu số tiền chiết khấu, giảm giá được … Đọc Thêm

Cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ – biếu tặng

Cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ – biếu tặng

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ - biếu tặng, cho, trao đổi, trả thay lương đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo PP khấu trừ. Khoản  4 & 3 điều 7 TT 219/2013/TT-BTC quy định: - Giá tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa dịch vụ mua ngoài hoặc cơ sở KD tự … Đọc Thêm

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2016

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2016

Theo điều 15 TT 219/2013/TT-BTC quy định từ ngày 01/01/2014: Điều kiện Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào chi tiết như sau. 1. Chứng từ, hóa đơn: Hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ. Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn GTGT xem có hợp pháp hay không? 2. Hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng: Phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (tức phải chuyển khoản … Đọc Thêm

Cách lập tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu mẫu 04/GTGT

Cách lập tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu mẫu 04/GTGT

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xing hướng dẫn các bạn Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất theo TT 156/2013/TT-BTC. Lưu ý: Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT là tờ khai dành cho người nộp thuế theo PP trực tiếp trên doanh thu nhé. Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT theo PP trực … Đọc Thêm

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT quý – tháng

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT quý – tháng

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo quý – tháng trên phần mềm HTKK mới nhất 3.3.5 ngày 19/2/2016 theo quy định mới nhất tại TT 156/2013/TT-BTC. Chú ý: PHẢI lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất Phần mềm HTKK mới nhất các bạn vào đây tải: Phần mềm HTKK mới nhất hiện nay Chi … Đọc Thêm

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2016

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2016

Khi kê khai thuế Giá trị gia tăng, các kế toán mới ra trường thậm trí là cả các kế toán nhiều năm kinh nhiệm đôi khi cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Những lỗi thường gặp khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng như: hóa đơn viết sai, kê khai thiếu sót, bỏ sót hóa đơn hoặc kê khai sai. Chính vì vậy bài viết này Kế toán thuế Apec sẽ hướng dẫn các … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212