Hóa đơn bán hàng trực tiếp

Cách tính thuế đối với cửa hàng kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể năm 2016

Cách tính thuế đối với cửa hàng kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách tính thuế đối với cửa hàng kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể theo những quy định về thuế năm 2016 mới nhất. Bao gồm: Thuế TNCN, thuế môn bái, thuế GTGT. 1. Cách tính thuế Thu nhập cá nhân: Theo điều 8 TT 111/2013/TT-BTC thì việc xác định thu nhập chịu thuế đối vợi hộ kinh doanh cá nhân nộp thuế theo … Đọc Thêm

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Có nhiều bạn kế toán thắc mắc câu hỏi “Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?” Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin trả lời cụ thể giúp các bạn câu hỏi này. - Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những công ty kê khai thuế theo PP trực tiếp, các bạn sẽ nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng … Đọc Thêm

Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế năm 2016

Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế năm 2016 theo quy định mới nhất tại điều 3 TT 39/2014/TT-BTC: Những doanh nghiệp kê khai hóa đơn theo phương pháp trực tiếp thì phải dùng hóa đơn bán hàng trực tiếp, không được dùng hóa đơn Giá trị gia tăng. 1. Những đối tượng thuộc diện mua hóa đơn của cơ … Đọc Thêm

Cách hạch toán thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu năm 2016

Cách hạch toán thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu năm 2016

Khi doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào, phải nộp bằng phương pháp trực tiếp thì phải làm như thế nào? Kế toán Thuế Apec xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn. 1. Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào theo phương pháp trực tiếp:   - Những doanh thu kê khai … Đọc Thêm