Các mức phạt vi phạm thuế

Cách mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp từ năm 2016

Cách mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp từ năm 2016

Mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp thế nào? Mức phạt bao nhiêu? Trả lời: Về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế quy định tại Điều 14 Thông tư số 80/2012/TT-BTC như sau: " Điều 14. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. Cơ quan … Đọc Thêm