Mẫu TK1-TS: Hướng dẫn lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Sau đây, Kế toàn thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu TK1-TS) theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam. Ngoài ra, APECTAX cũng cho ví dụ minh họa cụ thể về việc hoàn thiện mẫu này để các bạn dễ hiểu hơn. Hy vọng các bạn sẽ hoàn thiện mẫu TK1-TS này một cách chính xác nhất để không phải đi lại nhiều lần! 

Mẫu số TK01-TS đường dùng để đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu. Mẫu này được sử dụng để kê khai thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) lần đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT,BHTN như: chức danh, nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB lần đầu…

* Khi nào lập mẫu TK1-TS?

– Đối với Người lao động (NLĐ) cùng tham gia BHXH, BHYT (Người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện): Khi tham gia lần đầu hay khi thay đổi thông tin.
– Đối với Người lao động chỉ tham gia BHYT: Khi thay đổi thông tin.

* Đối tượng nào phải lập mẫu TK1-TS?

Là Người lao động gồm NLĐ cùng tham gia BHYT, BHXH, BHTN; Người tham gia BHXH; Người chỉ tham gia BHYT. Mỗi người chỉ được lập một lần, trường hợp người chỉ tham gia BHXH hoặc chỉ tham gia BHYT nhưng sau đó thuộc đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ kê khai bổ sung và ngược lại.

* Căn cứ để lập mẫu TK1-TS gồm những gì?

– Hồ sơ lao động gốc như Hồ sơ xin việc (Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu);
– Hợp đồng lao động; Hợp đồng làm việc và các quyết định liên quan ( quyết định tiếp nhận, tuyển dụng) cùng các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT (nếu có)…

Dưới đây là Mẫu  TK1-TS ban hành kèm theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam

mau-tk-01-ts
Số định danh: Viết theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Sau đây, APECTAX xin hướng dẫn cụ thể cách lập mẫu TK1-TS theo hướng dẫn tại quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam:

A. Thông tin của người tham gia

[01]. Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của người tham gia BHYT, BHXH.
[02]. Số định danh: Đối với người cùng tham gia BHYT, BHXH; người chỉ tham gia BHXh bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện thì điền số sổ BHXH. Trường hợp chưa có sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì viết số thẻ BHYT. Nếu tất cả những thứ trên đều chưa có thì để trống mục này.
[03]. Ngày tháng năm sinh: Điền ngày tháng năm sinh giống y như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.
[04]. Giới tính: Điền giới tính của người tham gia. Nữ thì ghi “nữ”, Nam thì ghi “Nam”.
[05]. Quốc tịch: Viết giống trong giấy khai sinh hoặc, hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.
[06]. Nơi cấp Giấy khai sinh: Viết rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận; tỉnh, thành phố nơi cấp giấy khai sinh lần đầu. Nếu chưa được cấp giấy khai sinh thì viết nguyên quán (Trường hợp sát nhập; chia tách địa giới hành chính thì viết theo tên địa danh tại thời điểm kê khai)
[07]. Số chứng minh thư (hộ chiếu): Điền số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư nhân dân của NLĐ.
[08]. Địa chỉ nơi cư trú: Viết đầy đủ theo sổ hộ khẩu (nếu có sổ tạm trú thì ghi theo sổ tạm trú); số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; huyện, quận; thành phố, tỉnh;
[09]. Địa chỉ liên hệ: Viết rõ đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm, phường  (xã, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
[10]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): Viết mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
[11]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người lao động ở nước ngoài; người tham gia BHXh tự nguyện): Viết cụ thể cách thức đóng ( ví dụ: đóng hàng tháng, đóng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng).
[12]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: Viết nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hàng năm gửi cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).
[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Viết rõ nội dung yêu cầu thay đổi như: ngày tháng năm sinh, họ tên hoặc các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu,…
[14]. Tài liệu kèm theo:
– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: ghi các loại giấy tờ chứng minh.
– Đối với người thay đổi thông tin: cung cấp các loại giấy tờ chứng minh.
đ) Sau khi hoàn thanh việc kê khai, người tham gia ký và ghi rõ họ tên.
e) Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm; ngày tháng năm sinh) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của Người sử dụng lao động (công ty) nơi Người lao động làm việc.

Lưu ý: Trường hợp chỉ kê khai về việc thay đổi thông tin ban đầu thì chỉ cần điền vào các chỉ tiêu [01], [02], [12], [13] và ghi rõ nội dung cần thay đổi.

Mời các bạn tải về mẫu tại đây: Mẫu tờ khai TK1-TS

Xem thêm: Mẫu tờ khai TK1-TS theo QĐ 959 thực tế

B. Ví dụ cụ thể về cách lập “Mẫu số TK1-TS – Tờ khai tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo QĐ 959” của Kế toán thuế Apec (APECTAX). Các bạn có thể tham khảo và tải về sửa lại để dùng ở phần dưới nhé.


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
————-

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Cơ Quan Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hà Đông.

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN HOÀN

[02]. Số định danh: Phần này để trống và ghi theo hướng dẫn của CQ BHXH quận Hà đông

[03]. Ngày tháng năm sinh: 14/12/1988. [04]. Giới tính: NAM [05]. Quốc tịch: Việt Nam.

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): Phường Quang Trung [06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Quận Hà Đông [06.3]. Tỉnh (thành phố): Hà Nội.

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): 1017041188

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: Số 10, Khu TT Vật Tư Tổng Hợp [08.2]. Xã (phường, thị trấn): Phường Quang Trung. [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Quận Hà Đông [08.4].Tỉnh (thành phố): Hà Nội.

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: Số 10, Khu TT Vật Tư Tổng Hợp [09.2]. Xã (phường, thị trấn): Phường Quang Trung. [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Quận Hà Đông [09.4] .Tỉnh (thành phố) Hà Nội

[10]. Mức tiền đóng: 4.500.000. [11]. Phương thức đóng: Hàng tháng ( có thể ghi 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng)

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Trung tâm y tế Phường Quang Trung

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Trường hợp người lao động tham gia lần đầu thì để trống mục này, còn nếu có sự thay đổi thông tin thì ghi thông tin thay đổi so với ban đầu vào đây nhé.

[14]. Tài liệu kèm theo: ……………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
Hà nội, ngày 01 tháng 01 Năn 2016
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Hoàn

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan