Hướng dẫn Đăng ký và nộp thuế qua mạng năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn các bạn cách Đăng ký và nộp thuế qua mạng mới nhất năm 2016 chi tiết bằng hình ảnh.
Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế của cá nhân, công ty qua mạng

Bước 1: Thực hiện đăng ký dịch vụ nộp thuế qua mạng trên website: http://nopthue.gdt.gov.vn.

Để đăng ký và nộp thuế qua mạng, các bạn làm theo các bước sau:

a. Truy cập vào https://nopthue.gdt.gov.vn/ vào đây click vào mục “Đăng ký”:

nop-thue-qua-mang-01

b. Màn hình “Đăng ký nộp thuế điện tử” như hình, bạn nhập “Mã số thuế” của công ty rồi chọn “tiếp tục”

nop-thue-qua-mang-02

c. Màn hình hiện giao điện “Đăng ký nộp thuế điện tử” các bạn điện thông tin đăng ký vào đây.

nop-thue-qua-mang-03

– Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin như điện thoại, mail, chứng thư số bạn đã đăng ký khai thuế qua mạng. Các bạn có thể sửa được các nội dung sau: người liên hệ, điện thoại, thư điện tử;
– Mã số thuế: hệ thống sẽ tự động lấy thông tin “Mã số thuế” mà các bạn đang sử dụng (không cho phép sửa)
– Thư điện tử: cho phép bạn sửa những thông tin “Thư điện tử” (mục này không được để trống) mục này phải có định dạng quốc tế, vd: apectaxvn@gmail.com.
– Điện thoại: cho phép sửa thông tin “Điện thoại” (không được để trống).
– Thông tin: “Số serial chứng thư số”“Tổ chức cấp chứng thư số” hệ thống tự động cập nhật từ USB token của các bạn và không được phép sửa.

Chú ý: Các bạn phải nhập chính xác thông tin địa chỉ Email để nhận được thông báo cấp mật khẩu đăng nhập chức năng cho Nộp thuế điện tử.

d. Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

e. Màn hình giao diện “Lập tờ khai đăng ký nộp thuế điện tử”, các bạn rà soát lại thông tin, nếu thông tin chuẩn rồi thì hãy bấm “Ký điện tử” để thực hiện ký điện tử lên tờ khai nhé.

nop-thue-qua-mang-04

f. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, các bạn điện số PIN, sau đó chọn “Chấp nhận”.

nop-thue-qua-mang-05

g. Hệ thống sẽ báo “Ký điện tử thành công”, chọn OK như hình dưới.

nop-thue-qua-mang-07

h. Tiếp tục bấm “Gửi đăng ký” để gửi tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

nop-thue-qua-mang-08

i Sau khi bấm “Gửi đăng ký” thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ ngân hàng.

nop-thue-qua-mang-09

Bước 2: Các bạn tải mẫu đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng thương mại hoặc cac bạn có thể tải theo các đường đãn sau:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):Bản đăng ký.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank): Bản đăng ký.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Bản đăng ký.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Bản đăng ký.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Bản đăng ký.

Bước 3: Các bạn khai đầy đủ các thông tin, sau đó đến chi nhánh Ngân hàng thương mại để làm thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Bước 4: Sau khi chi nhánh Ngân hàng thương mại duyệt đăng ký của các bạn, các bạn nhận thông tin đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập.

– Các bạn vào: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp sau đó chọn “Đăng nhập”.

nop-thue-qua-mang-10

– Màn hình hiển thị như sau, các bạn điền “Tên đăng nhập”“Mật khẩu” vào và nhấn “Enter”

nop-thue-qua-mang-11

Lưu ý:
   + Tên đăng nhập: là MST của Doanh nghiệp.
   + Mậ khẩu: được cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thành công.

– Sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm Enter thì màn hình “Lập giấy nộp tiền” sẽ trông như hình

nop-thue-qua-mang-12

Điền đầy đủ thông tin giấy nộp tiền:

+ Ngày: hệ thống tự lấy ngày
+ Mã số thuế: hệ thống tự lấy mã số thuế của tài khoản bạn đăng nhập
+ Tên người nộp thuế: hệ thống tự lấy thông tin theo tài khoản bạn đăng nhập
+ Địa chỉ: hệ thống tự lấy thông tin theo tài khoản bạn đăng nhập
+ Đề nghị NH: Danh sách ngân hàng mà bạn đăng ký, hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một ngân hàng cụ thể.
+ Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng mà bạn chọn, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn một tài khoản cụ thể.
+ Tỉnh/ TP: cho phép chọn lại trong danh sách, thường sẽ mặc định theo cơ quan thuế mà bạn trực thuộc. (không được bỏ trống)
+ Cơ quan quản lý thu: gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh/TP đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu – tên cơ quan thu. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 cơ quan thu.
+ Quận/ huyện: mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu đã chọn. Cho phép bạn chọn lại.
+ Xã/ phường: cho phép bạn chọn trong danh sách mục xã/ phường thuộc quận/ huyện đã chọn.
+ Chuyển cho KBNN: danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định theo địa bàn hành chính CQT của các bạn, được chọn lại nhưng phải chọn một kho bạc cụ thể.
+ Ghi thu NSNN vào TK: tài khoản ghi thu ngân sách nhà nước. Danh mục gồm tài khoản 7111. Không được để trống.
+ Sau đó Chọn “Truy vấn số thuế PN”.
+ Hệ thóng thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của bạn từ hệ thống số thuế của cơ quan thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiền;
+ Hoặc các bạn có thể vào trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương, kỳ thuế, và số tiền phải nộp ở “Chi tiết khoản nộp”.

Chú ý: Trường “Kỳ thuế” chỉ cho phép nhập theo định dạng MM/YYYY, do đó với tờ khai nộp theo Quý hoặc theo Năm thì các bạn nên thực hiện nhập một tháng bất kỳ trong Quý/ Năm đó và diễn giải chi tiết trong mục Ghi chú.
VD: Kỳ tính thuế các bạn nộp là Quý 04/2016,  bạn điền nội dung vào trường Kỳ thuế như sau: 11/2016, sau đó nhập diễn giải ở mục Ghi chú là “Gửi quý 4”
+ Bấm nút: để tra cứu NDKT hoặc Mã chương nếu bạn muốn tìm kiếm.
+ Hệ thống hiển thị giao diện “Tra cứu danh mục” NDKT, cac bạn điền thông tin tra cứu Mã NDKT hoặc tên NDKT như hình

nop-thue-qua-mang-13

Tiếp theo điền đầy đủ thông tin vào tra cứu danh mục, bạn chọn “Tra cứu”, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả hợp lý như hình dưới.

nop-thue-qua-mang-14

Chú ý:

+ Bắt buộc phải điền ít nhật một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung khoản nộp, mã NDKT, kỳ thuế, số tiền, mã chương không được để trống.
+ Khi chọn 1 mã NDKT thì tên nội dung kinh tế tương ứng sẽ hiện lại tại cột nội dung các khoản nộp NSNN.
+ Mã chương: không nhập bằng tay
+ Hiên thị mã chương mặc định theo MST của NNT.
+ Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 02 hoặc 01 và mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 557
+ Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 03 mà mã NDKT chọn dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương sẽ hiển thị là 757
+ Khi chọn mã NDKT không nằm trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương sẽ hiên thị mặc định theo MST.
+ Chọn tiếp “thêm dòng”.
+ Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phí dưới dòng hiện thời.
+ Chọn xóa dòng.
+ Hệ thống bỏ những dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
+ Chọn “Lập mới”

nop-thue-qua-mang-15

+ Bấm OK, hệ thống sẽ lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu của giao diện “Lập giấy nộp tiền”.
+ Chọn Cancel, hệ thông đóng của sổ cảnh báo.
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền, các bạn chọn “Hoàn thành” để thực hiện xong việc “Lập giấy nộp tiền”.
+ Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin bạn nhập vào giấy nộp tiền.
+ Nếu thông tin hệ thống kiểm tra thấy không đúng, sẽ đưa ra thông báo.
+ Trường hợp Giấy nộp thuế vượt qua giới hạn 210 ký tự thì hệ thống sẽ báo như hình

nop-thue-qua-mang-16

+ Trường hợp thông tin hợp lệ, sẽ hiển thị thông báo như hình dưới

nop-thue-qua-mang-17

+ Bấm xem lại chi tiết giấy nộp tiền để xem lại thông tin đã đúng chưa.
+ Bấm sửa để lại thông tin.
+ Khi bấm sửa hệ thống tiến hành tải lại của chính giấy nộp tiền muốn sửa.
+ Chọn Xóa để xóa giấy nộp tiền vừa lập
+ Chọn In để in giấy nộp tiền
+ Chọn Trình ký để thực hiện trình giấy nộp thuế đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ Chữ ký số)
+ Tiếp tục chọn “Trình ký” và chọn OK
nop-thue-qua-mang-18

+ Chọn và nộp như hình minh họa bên dưới:

nop-thue-qua-mang-19

+ Cho phép người duyệt Giấy nộp tiền thực hiện ký và nộp Giấy nộp tiền đã được lập thành công hoặc người lập Giấy nộp tiền.
+ Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn thực hiện Ký và nộp GNT này không?” chọn OK

nop-thue-qua-mang-20

+ Tiếp theo bạn nhập tiếp mã PIN USB Token, sau đó chọn “Chấp nhận”
+ Sau khi chọn “Chấp nhận”, hệ thống thống báo “Ký điện tử thành công”

nop-thue-qua-mang-21

+ Cuối cùng chọn OK để gửi giấy nộp tiền tới cơ quan thuế.

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan