Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc mới nhất

APECTAX xin hướng dẫn các bạn Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 ( có hiệu lực từ ngày 12/08/2016 trở đi)

Theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 thì có 02 cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT như sau:

Một là: Cá nhân đăng ký NPT thông qua đơn vị chi trả thu nhập.

Hai là: Cá nhân tự đăng ký NPT với cơ quan Thuế.

1. Trường hợp Cá nhân đăng ký NPT thông qua đơn vị chi trả thu nhập:

Theo hướng dẫn tại điểm b khoản 10 điều 7 của Thông tư 95/2016/TT-BTC thì cá nhân đó phải thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Cá nhân phải gửi các giấy tờ tài liệu chứng minh liên quan tới NPT cho đơn vị chi trả thu nhập, gồm:

– Văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc.

– Và các giấy tờ liên quan tới người phụ thuộc (Bản sao không yêu cầu chứng thực) như sau:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực ( Đối với Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên)

+ Hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực ( Đối với Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi);

+ Hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực ( Đối với cá nhân là Người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Bước 2: Tổ chức chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của NPT và làm Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo  mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

Một số lưu ý khi làm tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc:

+ Nếu người phụ thuộc đã có chứng minh thư nhân dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc đã có mã số thuế người phụ thuộc thì khai thông tin NPT đó vào mục I.

+ Nếu người phụ thuộc chưa có chứng minh thư nhân dân (dưới 14 tuổi) hoặc chưa có mã số thuế người phụ thuộc thì khai vào mục II.

– Mục “Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh” (chỉ tiêu 10 hoặc 25): Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

1.2 – Trường hợp cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan Thuế

theo hướng dẫn tại điểm a khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC: Nếu cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:
– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).
– Và một trong các giấy tờ sau ( Bản sao không yêu cầu chứng thực):
+ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực ( đối với Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên).
+ Hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực ( đối với Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi)
+ Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực ( đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

3. Trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Nếu sau khi người lao động ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế nhưng lại có thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc thì cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

* Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

– Trường hợp thay đổi thông tin của chính cá nhân phải nộp thuế TNCN:

Cá nhân gửi Bản sao không cần chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho đơn vị chi trả thu nhập. Đơn vị chi trả thu nhập sẽ lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

– Trường hợp thay đổi thông tin cho NPT của cá nhân phải nộp thuế TNCN:

Cá nhân gửi Bản sao không cần chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của NPT cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

 

 

APECTAX chúc bạn thành công! Nếu có vướng mắc bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan