Hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 11 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 11 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này tiêu biểu có: 

1. Công văn số 5018/TCT-CS ngày 30/10/2017 về thuế GTGT đối với hoạt động gia công sơ chế thủy, hải sản

Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (nhận ghẹ nguyên liệu → luộc → gỡ thịt → ướp lạnh) thì doanh thu dịch vụ thu được (không bao gồm giá trị nguyên vật liệu) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

2. Công văn số 5039/TCT-CSngày 30/10/2017 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì không phải nộp thuế nhà thầu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối hàng hóa thì có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

Do đó, đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của Hiệp hội Logistics Việt Nam là chưa phù hợp với quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Công văn số 5040/TCT-CS ngày 30/10/2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã quy định cụ thể về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định thuộc dự án đầu tư mới hay đầu tư mở rộng, các điều kiện ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế được hưởng để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để bà Lê Tuyết Anh được biết. Đề nghị bà Lê Tuyết Anh nghiên cứu các quy định nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp, liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

4. Công văn số 5058/TCT-CS ngày 31/10/2017 việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

– Trường hợp người nộp thuế báo cáo làm mất hóa đơn chưa lập (cả 3 liên) nhưng cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế thực tế đã cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, dịch vụ thì phải xử phạt đối với hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định.

– Trường hợp người nộp thuế làm mất liên 1 hoặc liên 3 của hóa đơn đã phát hành, đã lập: Tổng cục Thuế đã có công văn số 4213/TCT-CS ngày 29/09/2014 hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu công văn này để thực hiện.

– Trường hợp người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập: đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập để xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng trường hợp cụ thể.

5. Công văn 5174/TCT-DNL ngày 09/11/2017 về việc thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Trường hợp Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Công ty) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản cá nhân đó sang tài khoản của bên bán, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua nhìn thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty, đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ nêu trên.

6. Công văn 5197/TCT-DNL ngày 10/11/2017 về xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEV     

Số vốn đầu tư của từng giai đoạn theo nguyên tắc nêu tại công văn số 384/TCT-CS được xác định căn cứ vào nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

Tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư = Tổng nguyên giá TSCĐ được căn cứ trên Bảng cân đối kế toán của SEV (bao gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình nhưng không bao gồm giá trị xây dựng cơ bản dở dang) Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ tiêu hủy Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ điều chuyển, thanh lý (không phân biệt cho các đơn vị trong hay ngoài Tập đoàn Sam sung).

Giá trị của TSCĐ trong công thức nêu trên được xác định theo nguyên tắc bình quân để tính toán thu nhập chịu thuế của từng dự án tương ứng với thời gian TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vốn đầu tư giai đoạn 2 của SEV (830 triệu USD) được tính từ số vốn đầu tiên vượt trên số vốn 670 triệu USD của giai đoạn 1, số vốn đầu tư giai đoạn 3 của SEV (1.000 triệu USD) được tính từ số vốn đầu tiên vượt trên số vốn 1.500 triệu của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

7. Công văn số 5227/TCT-CS ngày 13/11/ 2017 về chính sách thuế của Cụm phà Vàm Cống

Trường hợp Cụm phà Vàm Cống là đơn vị sự nghiệp, có hoạt động cung cấp dịch vụ sử dụng phà, đò thuộc hoạt động vận tải thì áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu là 3%.

Theo phản ánh của Tổng cục đường bộ và báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang thì Cụm Phà Vàm Cống hạch toán, xác định được doanh thu, chi phí của hoạt động cung cấp dịch vụ sử dụng phà, đò. Do đó, nếu trong kỳ tính thuế đơn vị có tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí và ngân sách nhà nước cấp bù chi cho họat động công ích của đơn vị thì không phát sinh thu nhập để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu trong kỳ tính thuế tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí và phát sinh thu nhập tính thuế thì đơn vị phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trân trọng.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan