Hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 04 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 04 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuếmới tiêu biểu như sau: 

1. Công văn số 1041/TCT-HTQT ngày 22/3/ 2017 về thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Ấn Độ
Căn cứ Điều 3 của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (sau đây gọi là Nghị định thư), ký tại ngày 03/9/2016;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Nghị định thư trên như sau:

Ngày Nghị định thư có hiệu lực: từ ngày 21/02/2017.

2. Công văn số 1043/TCT-CS ngày 23/3/2017 về việc xử lý hóa đơn đã lập

Trường hợp Công ty Bạc Liêu nhận thực hiện phần công trình từ Công ty Thái Sơn (nhà thầu chính) thì Công ty Bạc Liêu phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Thái Sơn đối với những hạng mục, công trình mà nhà thầu chính giao cho nhà thầu phụ thực hiện. Trường hợp Công ty Bạc Liêu đã xuất hóa đơn cho Ban QLDA thì Công ty Bạc Liêu và Ban QLDA lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai (04 số hóa đơn của các lần nghiệm thu công trình), biên bản thu hồi phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn, Công ty Bạc Liêu gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai. Đồng thời Công ty Bạc Liêu lập lại hóa đơn mới cho Công ty Thái Sơn đối với những hạng mục, công trình mà Công ty Thái Sơn giao cho Công ty Bạc Liêu thực hiện theo quy định, hóa đơn này thay thế cho 04 hóa đơn đã xuất cho Ban QLDA. Ban QLDA không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 04 số hóa đơn lập sai nêu trên. Việc thanh toán theo những hình thức phù hợp với quy định của pháp luật về thanh toán trong đó có thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba cũng đã được nêu rõ tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

3. Công văn số 1105/TCT-CS ngày 27/ 3/2017 về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm Loi cá ngừ

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tự nuôi, đánh bắt và sản xuất mặt hàng Loi cá ngừ theo quy trình (nêu tại cv) bán ra thuộc nhóm thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm Loi cá ngừ nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%.

4. Công văn số 1111/TCT-CS ngày 27/3/2017 về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

Tại điểm b, Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 195/2015TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

“b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, gia lam căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa cóthuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bÀn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng “.

Tại điểm o, Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino:

“o) Đối với hoạt động lánh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiên đã trả thưởng cho khách “.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

5. Công văn số 1127/TCT-CS ngày 28/03/2017 về chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa

Trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, nhưng không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/02/2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung đã cam kết thì không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về xã hội hóa.

Trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không lựa chọn thực hiện ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa (Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ) mà thực hiện theo pháp luật về đầu tư (Dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu tư) thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, không được hưởng ưu đãi giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

6. Công văn số 1158/TCT-CS ngày 29/3/2017 về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ cao Quốc tế thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Tây Hồ) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

7. Công văn số 1161/TCT-DNL ngày 29/3/2017 về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

Đối với khoản phí tái bảo hiểm mà các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; các khoản thu về bồi thường nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu về bồi thường khác, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

 

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan